Problematika závislosti klienta na sociální službě.

 Problematika závislosti klienta na sociální službě.


    Problematika závislosti klienta na sociální službě.
    AKREDITOVANÝ KURZ
   

Pracovat s klientem závislým na sociální službě je obtížný úkol i pro zkušeného pracovníka. V praxi nastávají situace, kdy pracovníci neví, jak se vyrovnat s projevy chování takových klientů, jak k nim přistupovat a naplňovat jejich potřeby. Kurz seznamuje s praktickým návodem, jak je možné předejít závislosti klienta na sociální službě i s případnými návrhy řešení, co dělat, pokud závislost na sociální službě u klienta již vznikla.

Součástí kurzu je nejen základní teoretický přehled týkající se problematiky, ale kurz nabízí účastníkům také řadu modelových situací a praktických cvičení, které jim pomohou najít cestu k těmto klientům a nastavit kroky pro další práci s těmito osobami.

 

OBSAH KURZU:

 

  • ·         Úvod do problematiky závislosti klienta na sociální službě. Identifikace závislého klienta.
  • ·         Legislativní ukotvení postupů omezující vznik závislosti na sociální službě.
  • ·         Přístupy v sociální práci napomáhající předcházení vzniku závislosti klienta na sociální službě.
  • ·         Specifika přístupu ke klientovi závislém na sociální službě. 


Cena:

 

Zálohová platba :             1.300 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

                                           Skupina do 30 účastníků 12600Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.

Variabilní symbol:           202,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300