Problematika závislosti klienta na sociální službě

 OBSAZENO

Problematika závislosti klienta na sociální službě

 

Pracovat s klientem závislým na sociální službě je obtížný úkol i pro zkušeného pracovníka. V praxi nastávají situace, kdy pracovníci neví, jak se vyrovnat s projevy chování takových klientů, jak k nim přistupovat a naplňovat jejich potřeby. Kurz seznamuje s praktickým návodem, jak je možné předejít závislosti klienta na sociální službě i s případnými návrhy řešení, co dělat, pokud závislost na sociální službě
u klienta již vznikla.

Součástí kurzu je nejen základní teoretický přehled týkající se problematiky, ale kurz nabízí účastníkům také řadu modelových situací a praktických cvičení, které jim pomohou najít cestu k těmto klientům a nastavit kroky pro další práci s těmito osobami.

OBSAH KURZU:

 

·         Úvod do problematiky závislosti klienta na sociální službě. Identifikace závislého klienta.

·         Legislativní ukotvení postupů omezující vznik závislosti na sociální službě.

·         Přístupy v sociální práci napomáhající předcházení vzniku závislosti klienta na sociální službě.

·         Specifika přístupu ke klientovi závislém na sociální službě.


Cena:

 

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH.   Po přihlášení obdržíte fakturu.

                                    

Skupina účastníků 12600 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.