Problematika závislosti klienta na sociální službě

Problematika závislosti klienta na sociální službě

      AKREDITOVANÝ KURZ
   
Pracovat s klientem závislým na sociální službě je obtížný úkol i pro zkušeného pracovníka.
V praxi nastávají situace, kdy pracovníci neví, jak se vyrovnat s projevy chování takových klientů, jak k nim přistupovat a naplňovat jejich potřeby.
Kurz seznamuje s praktickým návodem, jak je možné předejít závislosti klienta na sociální službě i s případnými návrhy řešení, co dělat, pokud závislost na sociální službě u klienta již vznikla.
Součástí kurzu je nejen základní teoretický přehled týkající se problematiky, ale nabízí účastníkům také řadu modelových situací a praktických cvičení.


  • Účastníkovi kurzu budou předány informace, jakými způsoby může předcházet projevům závislosti klienta na sociální službě.
  • Seznámí se s nejčastějšími chybami při poskytování sociální služby vedoucí k této závislosti.
  • Získá teoretický přehled o problematice, naučí se detekovat klienta závislého na sociální službě a vyzkouší si, jak přistupovat k takovým osobám, zaujmout k nim správný postoj a jak s nimi vhodně komunikovat.

Specifika přístupu ke klientovi závislém na sociální službě.

Způsoby přístupu ke klientovi závislém na sociální službě, příklady z praxe.
Seznámení s jednotlivými kroky, návrhy řešení, problematickými oblastmi. Praktická cvičení.


A spousta dalších informací z praxe.


Cena:

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH, po přihlášení obdržíte fakturu

                                           Skupina do 24 účastníků 12000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.