REMINISCENCE V PRAXI

 Změna místa konání. Klikněte na místo konání, zobrazí se vám mapka.

REMINISCENCE V PRAXI


REMINISCENCE V PRAXI
(Aktivizační techniky v přímé obslužné péči - č. ak. A219/1300-SP/PC)


Chtěli byste, aby si Vaši pracovníci osvojili užívání prvků reminiscence v každodenním kontaktu s klientem?


Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy reminiscence a důležitostí jejího užití pro klienta. Účastník si osvojí základní reminiscenční techniky a praktické příklady mu pomohou začlenit jednotlivé prvky této metody do každodenního pracovního procesu.

Obsah:

  • Úvod, principy reminiscence a její význam pro klienta.
  • Reminiscenční techniky, základní zásady.
  • Začlenění prvků reminiscence do každodenní práce s klientem.
  • Příklady z praxe, diskuze.

Cena:

 

Zálohová platba :             1.300 Kč/osobu, osvobozeno od DPH,   Po přihlášení Vám bude vystavena faktura.


                                      Skupina účastníků 12000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.