Roční zúčtování daně zaměstnanců za rok 2019, změny pro rok 2020

Roční zúčtování daně zaměstnanců za rok 2019, změny pro rok 2020

⦁    Rekapitulace změn ve zdaňování mezd pro rok 2019.
⦁    Podmínky rozhodné pro provedení ročního zúčtování a kdy je povinné daňové přiznání.
⦁    Povinnosti poplatníků a zaměstnavatelů.
⦁    Srážení záloh na daň v průběhu roku.
⦁    Problematika administrace Prohlášení poplatníka.
⦁    Provedení ročního zúčtování po jednotlivých krocích.
⦁    Konkrétní příklad provedení ročního zúčtování a jeho výstupy.
⦁    Přehled o daňových slevách a ročních odpočtech a daňovém zvýhodnění.
⦁    Povinné tiskopisy, jejich skladba a termíny předkládání.
⦁    Změny platné pro rok 2020.
⦁    Odpovědi na dotazy.


Cena:

Zálohová platba :            1.600 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.322 Kč bez DPH)

Variabilní symbol :         916 ,  číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.