SOCIÁLNÍ PRÁCE A KOMUNIKACE S RODINOU /24HODIN/

SOCIÁLNÍ PRÁCE A KOMUNIKACE S RODINOU /24HODIN/

SOCIÁLNÍ PRÁCE A KOMUNIKACE S RODINOU /24HODIN/
č. A2021/0585-SP/PC/VP


Termín :                   13.září, 29.září, 6.října 2022


Kurz je zaměřen na přístup se zachováním lidskosti a to i ve vyhrocených situacích, ať v rodinách s dětmi, specifika komunikace se seniory, zdravotně a mentálně postiženými, zásady komunikace s handicapovanými klienty.


Jedná se jistý komunikační předpoklad od pracovníka, který podpoříme tréninkem situací, požadavky na rozhovor, typy kladení otázek, metodami naslouchání. Bez povšimnutí nezůstane ani motivace versus manipulace.

 • Zásady komunikace pracovníka v sociálních službách s klientem
 • Komunikace s ohledem na cílové skupiny, její potřeby a specifika
 • Komunikační předpoklady pracovníka
 • Trénink situací
 • Požadavky na vedení rozhovoru
 • Trénink vedení rozhovoru
 • Průběh rozhovoru
 • Typy otázek, kritéria sestavování otázek
 • Metody aktivního naslouchání
 • Specifika komunikace se dětmi a rodinou
 • Specifika komunikace se seniory, zdravotně a mentálně postiženými, zásady komunikace s handicapovanými klienty
 • Formy vedení rozhovoru – aktivita, pasivita, manipulace, asertivita
 • Motivace versus manipulace


Zapojení účastníků do modelových situací s aktivní zpětnou vazbou by měla přispět k fixaci těchto návyků a převedení do každodenní praxe. Aktivní účast přispívá k získání nadhledu vůči krizovým situacím a zvládání tolerance vůči klientům.
________________________________________
Termín :                   13.září, 29.září, 6.října 2022,   od 9 do 15:00 hodin
________________________________________


V případě zájmu uspořádáme vzdělávání ve vašem zařízení, neváhejte zavolat. Rádi Vám připravím nezávaznou nabídku. Budeme se snažit vyhledat oboustranně vhodný termín.Cena:

1.300 Kč/osobu/den, celkem 3.900Kč
Po přihlášení Vám bude zaslána faktura