SPECIFIKA KOMUNIKACE S PŘÍBUZNÝMI KLIENTŮ

 Termín konání je posunut na 21.6.2021. Všem přihlášeným se omlouváme, budou informováni.

SPECIFIKA KOMUNIKACE S PŘÍBUZNÝMI KLIENTŮ


 

 Úvod - zjištění potřeb účastníků, shrnutí principu sociální služby (pomoc vs podpora, vymezení hranic,  zásady).

Osobnost příbuzného a jejich nejčastější problematické způsoby jednání (nespolupráce, nepřiměřené požadavky na péči, požadavky v rozporu s potřebami a přáním klienta, opovržení, agrese, aj.).

Specifické situace v kontaktu s příbuznými – příklady z praxe.

Řešení – možné kroky při jednání s příbuznými, způsob komunikace, typy z praxe.

Charakteristika klienta s problémovým chováním (typické příklady z praxe), přístup a vhodná komunikace s těmito klienty (cílová skupina: senioři, senioři s demencí).

Závěr – shrnutí, otázky, zpětná vazba.


Cena:

 

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, po přihlášení obdržíte fakturu


 
Skupina účastníků 12000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.