SPECIFIKA KOMUNIKACE S PŘÍBUZNÝMI KLIENTŮ _WEBINÁŘ

 Zájemci se přiklání k účasti na prezenčním školení. Domluvíme termín osobního setkání.

SPECIFIKA KOMUNIKACE S PŘÍBUZNÝMI KLIENTŮ _WEBINÁŘ
  • Termín: 15.4.2021
  • Místo konání: Místo konání : Webináře se účastní lidé v zaměstnání, popřípadě v pohodlí domova. Lze sledovat na počítači, ale i na mobilu, viz.níže
  • Harmonogram: od 9 do 15:00 hodin
  • Lektor: Mgr. et Mgr. Alžběta Uhlířová
  • Variabilní symbol:


 

 Úvod - zjištění potřeb účastníků, shrnutí principu sociální služby (pomoc vs podpora, vymezení hranic,  zásady).

Osobnost příbuzného a jejich nejčastější problematické způsoby jednání (nespolupráce, nepřiměřené požadavky na péči, požadavky v rozporu s potřebami a přáním klienta, opovržení, agrese, aj.).

Specifické situace v kontaktu s příbuznými – příklady z praxe.

Řešení – možné kroky při jednání s příbuznými, způsob komunikace, typy z praxe.

Charakteristika klienta s problémovým chováním (typické příklady z praxe), přístup a vhodná komunikace s těmito klienty (cílová skupina: senioři, senioři s demencí).

Závěr – shrnutí, otázky, zpětná vazba.

K webináři budete potřebovat:

·         Počítač, nebo mobil se stabilním připojením k internetu.

·         Zapnutý zvuk na PC, abyste slyšeli lektora.

·         Dotazy můžete psát lektorovi. Lze zaslat i předem emailem, předáme lektorovi.

·         Den před konáním webináře obdržíte manuál /materiály, které dostáváte v tištěné podobě na běžných školeních/.

·         Den před konáním obdržíte odkaz na webinář. Po domluvě obdržíte zkušební odkaz, několik dní předem, ať jste klidní, že se připojíte. Je to snadné, nemusíte se bát. Využíváme platformu Microsoft Teams, nic nemusíte instalovat, stačí kliknout na odkaz a připojit se.

·         V den konání vyzkoušejte spojení alespoň pár minut před zahájením. Klikněte na obdržený odkaz
a vyčkejte, než webinář začne.

·         V případě potíží neváhejte zavolat 604914621.

 


Cena:

 

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu