Specifika sociální práce s osobami s demencí

Specifika sociální práce s osobami s demencíSpecifika sociální práce s osobami s demencí
AKREDITOVANÝ KURZ


Kurz je určen především pro pracovníky v sociálních službách přímé obslužné péče, kteří se každodenně potýkají s nelehkými úkoly spojené s prací s touto cílovou skupinou. Zahrnuje oblasti týkající se nejen způsobu jednání uživatelů s demencí, uživatelů s agresivními projevy chování, ale zaměřuje se také na problematiku individuálního plánování, obtíží při sestavení individuálního plánu nebo způsobů aktivizace těchto osob, vhodným výběrem aktivizační činnosti a typických úskalí při jejich provádění.


Účastníkovi kurzu budou předány informace týkající se problematiky poskytování sociální služby osobám
s demencí. Bude seznámen s typickými projevy chování osob s demencí, specifiky přístupu k těmto uživatelům. Praktická cvičení a modelové situace mu pomohou vžít se, jaké to je, být seniorem nebo osobou s demencí a umožní mu pochopit důvody některých projevů chování těchto osob (např. zvýšená agrese). Účastník nahlédne do problematiky individuálního plánování, vyzkouší si sestavení individuálních plánů uživatelům s různými stupni demence. Budou mu předány informace, jak vhodně zvolit způsob aktivizace osob s demencí a skloubit ji s každodenním procesem poskytování sociální služby.


OBSAH KURZU:

·         Specifika sociální služby domov se zvláštním režimem

·         Stáří, onemocnění, demence

·         Agrese, jako součást projevů demence

·         Individuální plánování s osobami s demencí

·         Aktivizace osob s demencí

 


Cena:

 AKREDITOVANÝ KURZ

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

                                           Skupina do 30 účastníků 12000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.

Variabilní symbol:           200,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300