Specifika sociální práce s osobami s demencí

Specifika sociální práce s osobami s demencí
  • Termín: 6.10.2021
  • Místo konání: Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště
  • Harmonogram: od 9 do 15:00 hodin
  • Lektor:
  • Variabilní symbol:
Specifika sociální práce s osobami s demencí,
také zvládání problematického chování u osob trpící Alzheimerovou chorobou

Kurz je určen především pro pracovníky v sociálních službách přímé obslužné péče, kteří se každodenně potýkají s nelehkými úkoly spojené s prací s touto cílovou skupinou.

Zahrnuje oblasti týkající se nejen způsobu jednání uživatelů s demencí, uživatelů s agresivními projevy chování, ale zaměřuje se také na problematiku individuálního plánování, obtíží při sestavení individuálního plánu nebo způsobů aktivizace těchto osob, vhodným výběrem aktivizační činnosti a typických úskalí při jejich provádění.


Účastníkovi kurzu budou předány informace týkající se problematiky poskytování sociální služby osobám s demencí.

Bude seznámen s typickými projevy chování osob s demencí, specifiky přístupu k těmto uživatelům.

Praktická cvičení a modelové situace mu pomohou vžít se, jaké to je, být seniorem nebo osobou s demencí a umožní mu pochopit důvody některých projevů chování těchto osob (např. zvýšená agrese).

Účastník nahlédne do problematiky individuálního plánování, vyzkouší si sestavení individuálních plánů uživatelům s různými stupni demence. Budou mu předány informace, jak vhodně zvolit způsob aktivizace osob s demencí a skloubit ji s každodenním procesem poskytování sociální služby.


OBSAH KURZU:

·         Specifika sociální služby domov se zvláštním režimem

·         Stáří, onemocnění, demence

·         Agrese, jako součást projevů demence

·         Individuální plánování s osobami s demencí

·         Aktivizace osob s demencí

 


Cena:

 AKREDITOVANÝ KURZ

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

                                     Skupina do 30 účastníků 12000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.