Statistika INTRASTAT CZ s JUDr. Pavlem Matouškem

 Školení je posunuto na 19.ledna 2021.

Statistika INTRASTAT CZ s JUDr. Pavlem Matouškem


S t a t i s t i k a I N T R A S T A T    C Z

V ČINNOSTI FIRMY REALIZUJÍCÍ INTRAKOMUNITÁRNÍ OBCHOD V RÁMCI EU

+ OBCHOD S VELKOU BRITANIÍ  + SPOJENÍ S DPH A ÚČETNICTVÍM FIRMY
________________________________________


-    Aktualní právní předpisy EU a ČR ke statistice Intrastat CZ.
-    Osoby povinné vykazovat statistiku Intrastat CZ.
-    Způsob vykazování statistiky Intrastat CZ, časová souvztažnost vykazování Intrastatu CZ, přepravy zboží.
-    Souvztažnost statistiky Intrastat CZ a DPH.
-    Předmět vykazování statistiky Intrastat – zboží.
-    Výjimky z vykazování zboží ve statistice Intrastat CZ (zákaz vykazování).
-    Podklady pro vedení statistiky Intrastat CZ, zdroje informací.
-    Vykazování zboží, zařazování zboží do Kombinované nomenklatury EU, metodika zařazování zboží do KN EU.
-    Prostředky ulehčující zařazování zboží.
-    Problematika jednotlivých vykazovaných údajů ve statistice Intrastat CZ .


Cena:

 

Zálohová platba :             1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           948,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300