ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)

 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)
 • Termín: 4.1.2023
 • Místo konání: Univerzita Tomáš Bati, Studentské nám. 1531, 686 01 Uherské Hradiště-UH3
 • Harmonogram: od 9 do 14hodin
 • Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
 • Variabilní symbol: 230


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)

 • uzávěrkové operace
 • inventarizace
 • kontrola účetnictví před uzavřením roku
 • vyplnění výkazů
 • příloha k účetní závěrce v závislosti na velikosti účetní jednotky
 • povinnost auditu, zveřejnění a další formální povinnosti v souvislosti se závěrkou
 • daňově uznatelné a neuznatelné výdaje
 • vyloučení nedaňových výdajů
 • zohlednění daňových odpisů
 • zohlednění daňových opravných položek a rezerv
 • využití ztrát z minulých let
 • odčitatelné a přičitatelné položky
 • vyplnění daňového přiznání

Cena:

Zálohová platba :    2.200 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.818 Kč bez DPH)


Variabilní symbol:     230 ,     ČSOB a.s., číslo účtu
155473240/0300