Účetnictví a daně neziskové organizace za rok 2019 a novinky pro rok 2020

 Změna místa konání. Klikněte na místo konání, zobrazí se mapka.

Účetnictví a daně neziskové organizace za rok 2019 a novinky pro rok 2020

    Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2019  a novinky pro rok 2020

Jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2019?
Jak sestavit účetní závěrku nebo přehledy za rok 2019 a na co si při sestavování dát pozor?
Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2019?
Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní?
Jaká je situace s evidencí tržeb u neziskové organizace?
Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, daních či v návazných oblastech fungování neziskové organizace pro rok 2020?Program

 1. Shrnutí základní právní úpravy pro nestátní neziskové organizace (NNO) – občanský zákoník, již neplatné předpisy, individuální zákony - změny v průběhu roku 2019, novinky 2020
 2. Účetnictví v roce 2019
 • základní účetní povinnosti dle zákona o účetnictví
  • kategorizace, účetní rok, jednoduché účetnictví
  • účetní doklady, účetní sestavy, elektronizace účetnictví
  • vnitřní účetní směrnice
  • oceňování (reálná hodnota)
  • inventarizace – požadavky a postupy roční povinné inventarizace
 • účetní závěrka nebo přehledy z jednoduchého účetnictví za rok 2019 – struktura, vzory
 • jak vykázat hlavní a hospodářskou činnost
 • jak vykazovat přijaté dary a dotace
 1. Novinky v účetnictví nestátní neziskové organizace pro rok 2020 (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 504/2002 Sb., prováděcí vyhláška č. 325/2015 Sb.)
 2. Daň z příjmů v roce 2019 a novinky pro rok 2020
  * veřejně prospěšný poplatník
  * jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků
  * jaké příjmy neziskové organizace jsou osvobozené
  * jak zdaní nezisková organizace přijaté dary
  * jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití
 • Jiné daňové povinnosti ve stručnosti – silniční daň, DPH
 • Evidence tržeb v neziskových organizacích– stav a vývoj


Komu je seminář určen
Finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání. Daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.

 


Cena:

 

Zálohová platba :            2.400 Kč , pro předem přihlášené materiály a občerstvení v ceně (1.983 Kč bez DPH)

Variabilní symbol :         909 ,  číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.