Úskalí pracovního kolektivu v sociálních službách.

Termín je obsazen

Úskalí pracovního kolektivu v sociálních službách.

Úskalí pracovního kolektivu v sociálních službách.

AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

Jak na fungující pracovní tým?

Fungující pracovní tým je nezbytnou součástí sociální práce s klienty. Kurz " Úskalí pracovního kolektivu v sociálních službách" je zaměřen na problematické oblasti spolupráce pracovníků
v organizacích poskytující sociální služby.

Vysvětluje nepostradatelnost spolupracujícího týmu a jeho význam při sociální práci s klienty. Vypichuje problematické oblasti spolupráce a typické nevhodné chování některých pracovníků v týmu, proložené příklady z praxe.

Součástí kurzu jsou modelové situace a praktická cvičení zaměřena na způsoby jednání
s nespolupracujícími kolegy s problematickým chováním (zesměšňování, ponižování, manipulace, aj.)
s cílem odstranit nejčastější chyby, kterých se dopouštíme v přístupu a komunikaci k těmto spolupracovníkům.

Účastníci si vyzkouší možné způsoby jednání a příklady komunikace s těmito pracovníky, které mu pomohou nalézt kroky vedoucí k nastavení spolupráce v jeho pracovním kolektivu.

 

 

Mohlo by se Vám také líbit:

 

·         Specifika sociální práce s osobami s demencí.

·         Praktická asertivita a efektivní komunikace.

·         Infekční onemocnění v zařízeních sociálních služeb.

·         Etika a lidský přístup v každodenní práci pracovníka v sociálních službách.

·         Problematika závislosti klienta na sociální službě.

·         Aktivizační techniky v přímé obslužné péči.

·         Pohled na práva v sociálních službách.

·         Základy práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany.

·         Úskalí pracovního kolektivu v sociálních službách.

·         Kvalifikační kurz, 150hodin.

 

 

·        

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

                                           Skupina do 20 účastníků 12000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.

Variabilní symbol:           214,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300