Vedení pokladny, účetnictví, DPH, EET, GDPR ve vztahu k pokladně v roce 2020

Vedení pokladny, účetnictví, DPH, EET, GDPR ve vztahu k pokladně v roce 2020

Vedení pokladny, účetnictví, DPH, EET, GDPR ve vztahu k pokladně v roce 2020

Pozor – rozšíření EET od 1.5.2020


Vhodné pro pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní))


1.    Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace

⦁    organizační struktura účetní jednotky

⦁    druhy pokladních dokladů, doklady podle zákona o EET

⦁    oběh účetních dokladů

⦁    podpisové vzory

2.    Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti

⦁    podle zákona o účetnictví

⦁    podle zákona o DPH  - zjednodušení daňové doklady, věrohodnost, neporušenost a čitelnost  

⦁    další náležitosti pro potřeby účetní jednotky

⦁    obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

3.    Novela EET – přehled režimů, osvobození, nově bloky účtenek, povinnosti, kontroly, sankce
4.    Jak vést pokladní knihu

⦁    ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC

⦁    obraty, zůstatky, protokolární předávání

5.    Valutová pokladna

⦁    směny korun na valuty

⦁    zálohy na zahraniční pracovní cesty

⦁    vyúčtování zahraničních pracovních cest

6.      Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny
7       Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy
8.      Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce
9.      Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.
10.    Pokladna v daňové evidenci
11.    Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce
12.    Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona
13.    Úprava činnosti v pokladně ve vztahu k ochraně osobních údajů (GDPR)
Dotazy, diskuse.


Cena:

Zálohová platba :             1.700 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.404 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           921 ,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300