ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY

 ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY

 ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY

Pohledávky
Vznik, splatnost, promlčení zánik
Opravné položky a odpisy pohledávek – optimální daňové řešení
Jednostranné zápočty a započtení dohodou
Prodej a převod pohledávek
Pohledávky v cizí měně
Vyloučení závazku z účetnictví

Škody a náhrady škod
Opravitelné a neopravitelné škody na majetku
Účtování a daňové důsledky
Pojistná plnění, náhrady škody
Důsledky v oblasti DPH

Krácený nárok na odpočet DPH při poskytování osvobozených nájmů
Členění vstupů dle výše nároků na odpočet
Krácení nároků u nákladů na opravy a údržby.
Krácení nároků u technického zhodnocení.

Přehled zajímavých aktuálních problémů z koordinačních výborů a stanovisek GFŘ
 


________________________________________
________________________________________
Mohlo by Vás zajímat: navazovat bude nezávisle  další –krátký seminář+konzultace /nutno se hlásit zvlášť a s předstihem/:
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
Mimořádné školení v délce trvání 1 hodiny, maximálně 1,5 hodiny. V čase od 14 hodin.
Více informací zde.
________________________________________


Cena:

Zálohová platba :    2.150 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.777 Kč bez DPH)


Variabilní symbol:     225 ,     ČSOB a.s., číslo účtu
155473240/0300