Základy krizové intervence

Základy krizové intervence
  • Termín: 11.10.2021
  • Místo konání: Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště
  • Harmonogram: od 9 do 15hodin
  • Lektor: Mgr. Lubomír Pelech
  • Variabilní symbol:


ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE

Schopnost komunikovat s klientem v krizi


AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

  •     Jak rozeznat o jakou krizi se jedná?
  •     Co je příčinou dané krize?
  •     Krize jako důsledek traumatu, těžké životní situace, psychické zátěže jako takové.
  •     Na koho se obrátit s řešením krizových situací klientů, případně komu konkrétní případ může "předat".

 
Zapojení účastníků do modelových situací s aktivní zpětnou vazbou by měla přispět k fixaci těchto návyků a převedení do každodenní praxe. Aktivní účast přispívá k získání nadhledu vůči krizovým situacím a zvládání tolerance vůči klientům.

 


Cena:

Zálohová platba :             1.300 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

fakturu obdržíte po přihlášení