Základy práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Základy práce s klientem s rizikem agrese  za pomoci šetrné sebeobrany


Poslední volné místo. V případě zájmu volejte 604914621.   

 

AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách


Kurz je určen pro zaměstnance v pomáhajících profesích, kteří se při práci s klienty mohou setkat s ohrožujícími situacemi a chtějí mít základní povědomí o využití prvků šetrné sebeobrany. 
Cílem kurzu je předat účastníkům teoretické znalosti a na příkladech dobré praxe a dovednostních technikách ukázat, jak jednat a zvládat agresivního klienta, jak zvládat rizikové situace a prakticky si vyzkoušet v souladu s aktuální legislativou techniky šetrné sebeobrany.


Osvojíte si:

  • Práce s klientem s rizikem v chování, co je problémové chování, omezení osobní svobody klienta z pohledu práva, model průběhu agresivních incidentů z hlediska času a intenzity, deeskalace úzkosti a hněvu.
  • Jak zvládat komunikaci s agresivním klientem a rozpoznat rizikové chování.
  • Legislativní opatření (§ 89 zákona č. 108/2006 Sb. - opatření omezující pohyb osob), zásady šetrné sebeobrany, zajištění bezpečnostních opatření.
  • Ukázky fyzických úchopů.
  • Praktický nácvik základních technik šetrné sebeobrany při kontaktu s agresivním klientem (např. jak se vymanit z nepříjemného úchopu klienta za ruce, vlasy, oděv; apod.)
     

Cena:

Zálohová platba :             980 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

                                           Skupina do 24 účastníků 12.000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.

Variabilní symbol:           215,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300