Zákoník práce pro pokročilé - webinář dvoudenní

Zákoník práce pro pokročilé - webinář dvoudenní
 • Termín: 16.9.2022
 • Místo konání: živé vasílání sleduje každý na svém počítači
 • Harmonogram: od 8 do 15 hodin
 • Lektor: Dana Blažková
 • Variabilní symbol: 232Určeno zejména personalistům, mzdovým účetním a všem co zajímá daná problematika.

 Dvoudenní webinář 16.9. a 7.11.2022

Ve dvou dnech postupně projdeme povinnostmi zaměstnanců a vedoucích, vztahem občanského a pracovního práva. Důkladně probereme osobní údaje, vznik a změny pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru probereme do hloubky vč. příkladů z judikatury. Zabývat se budeme i "brigádníky" (dohodami konanými mimo pracovní poměr). Druhý den věnujeme zejména pracovní době, překážkám v práci, dovolené a náhradě škody. V přehledném studijním materiálu i ve výkladu budeme řešit mnoho konkrétních situací a příkladů. 


Podrobný obsah:

 • základní pravidla pro pracovněprávní vztahy

 • rovné zacházení
 • povinnosti
 • platnost právních jednání
 • smlouvy uzavírané adhezním způsobem
 • doručování
 • smlouva o smlouvě budoucí
 • postup před vznikem pracovního poměru
 • osobní údaje a osobní spis
 • vznik pracovního poměru (zkušební doba, poměry na dobu určitou a výjimky pro ně)
 • odstoupení od smlouvy
 • změny pracovního poměru (pracovní cesta, jednostranné převedení na jinou práci)
 • skončení pracovního poměru (rozdíly mezi jednotlivými způsoby skončení, vytýkací dopisy, ochrana před výpovědí, okamžité zrušení, odstupné, příklady z judikatury, potvrzení o zaměstnání a další)
 • dohoda o provedení práce a pracovní činnosti
 • pracovní doba (plánování, rozvržení, stanovená a kratší doba, směnné režimy, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, přestávky, nepřetržité odpočinky, přesčasy, pohotovosti, práce ve svátek, home office, evidence pracovní doby aj.)
 • překážky v práci na straně zaměstnance (důležité osobní, překážky z důvodu obecného zájmu a překážky navazující na nemocenské pojištění)
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele (prostoj, živel, částečná nezaměstnanost, kurzarbeit, překážka na pracovní cestě a jiné překážky)
 • dovolená (vznik nároku, plánování, určování, čerpání, omezené možnosti převádění, čerpání ve státní svátek, minimální délka dovolené, krácení)
 • odpovědnost za škodu ze strany zaměstnance (vč. manka, ztráty věci a úmyslné škody)
 • odpovědnost ze strany zaměstnavatele 

Cena:

pátek  –     16. září 2022,               od 8 do 15 hodin
pondělí  –   7. listopadu 2022,     od 8 do 15 hodin

Zálohová platba :    4.800 Kč včetně DPH, ( dva dny s prodlouženou výukou 3.967 Kč bez DPH)
                                   Po domluvě je možná účast pouze na jednom dni.