Zákoník práce v aktuální praxi s JUDr.Milošem Hejmalou-dvoudenní

 ZRUŠENO

Zákoník práce v aktuální praxi s JUDr.Milošem Hejmalou-dvoudenní


 
Zákoník práce v aktuální praxi s JUDr. Milošem Hejmalou, dvoudenní školení  -  3. a 9. listopadu 2020

 
Zákoník práce - I.část, 3.11.2020,  od 9.00 do 14.00 hod

-    Zákoník práce X  Občanský zákoník - princip subsidiarity a jeho uplatnění v praxi


-    Pracovní poměr:

 •      vznik,pracovní smlouva, náležitosti, jmenování-náležitosti, zkušební doba

-    Pracovní poměr:

 •     změny, převedení na jinou práci

-    Pracovní poměr:

 •    skončení, druhy, typy a způsoby
 •    náležitosti právních jednání v oblasti skončení pracovního poměru
 •    dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr

-    Diskuse,dotazy


Zákoník práce - II.část , 9.11.2020, od 9.00 do 14.00 hodin

-     Pracovní doba:

 •    právní úprava
 •    druhy a typy
 •    práce přesčas
 •    doby odpočinku
 •    pracovní pohotovost

-     Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

 •     základní pracovněprávní pohled
 •    povinnosti vedoucích zaměstnanců v  této oblasti

    
-    Pracovnělékařské služby v ČR:

 •     aktuální stav z pohledu pracovněprávního - zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci

Náhrada škody v pracovním právu :

 •    základní informace
 •    škoda způsobená zaměstnancem
 •    škoda způsobená zaměstnavatelem
 •    pracovní úrazy
 •    nemoci z povolání
 •    Diskuse,dotazy


Cena:

Zálohová platba dvoudenního školení :    3.600 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (2.975 Kč bez DPH)
Variabilní symbol:                                     944,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300