ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2020 VE ZNĚNÍ NOVELIZACÍ

Pozor-změna místa konání

ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2020 VE ZNĚNÍ NOVELIZACÍ

ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2020 VE ZNĚNÍ NOVELIZACÍ

Cíl kurzu
      Cílem semináře je poskytnout základní přehled plánovaných změn s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. V rámci semináře budou rovněž postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce.
      V roce 2020 jsou plánované velké změny v oblasti pracovního práva. Obsahem změn jsou jak návrhy nových, tak i změny stávajících zásadnějších institutů, např. dovolené, sdílení pracovního místa či doručování, dále úpravy čistě technického významu, mající za cíl především sjednotit terminologii a odstranit ustanovení, která již neodpovídají současné realitě.

Rozsah a náplň
⦁    Nová legislativa v pracovním právu.
⦁    Změny v právní úpravě dovolené.
⦁    Přechod práv a povinností.
⦁    Flexibilní formy zaměstnávání- sdílená pracovní místa, zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimopracovní poměr, výkon práce z domova.
⦁    Potvrzení o zaměstnání.
⦁    Dočasné přidělení zaměstnance.
⦁    Rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání.
⦁    Nejčastější chyby při rozvazování pracovního poměru.
⦁    Doručování pracovněprávních písemností.

 


Cena:

Zálohová platba :            1.600 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.322 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:          904,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300