ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2020 VE ZNĚNÍ NOVELIZACÍ

ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2020 VE ZNĚNÍ NOVELIZACÍ

ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2020 VE ZNĚNÍ NOVELIZACÍ

Cíl kurzu
      Cílem semináře je poskytnout základní přehled plánovaných změn s ohledem na jejich dopad do podnikové praxe. V rámci semináře budou rovněž postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce.
      V roce 2020 jsou plánované velké změny v oblasti pracovního práva. Obsahem změn jsou jak návrhy nových, tak i změny stávajících zásadnějších institutů, např. dovolené, sdílení pracovního místa či doručování, dále úpravy čistě technického významu, mající za cíl především sjednotit terminologii a odstranit ustanovení, která již neodpovídají současné realitě.

Rozsah a náplň
⦁    Nová legislativa v pracovním právu.
⦁    Změny v právní úpravě dovolené.
⦁    Přechod práv a povinností.
⦁    Flexibilní formy zaměstnávání- sdílená pracovní místa, zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimopracovní poměr, výkon práce z domova.
⦁    Potvrzení o zaměstnání.
⦁    Dočasné přidělení zaměstnance.
⦁    Rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání.
⦁    Nejčastější chyby při rozvazování pracovního poměru.
⦁    Doručování pracovněprávních písemností.

 

K webináři budete potřebovat:

·         Počítač popřípadě mobil se stabilním připojením k internetu.

·         Zapnutý zvuk na PC, abyste slyšeli lektora.

·         Dotazy můžete psát lektorovi. Lze zaslat i předem, předáme lektorovi.

·         Předchozí den před konáním webináře obdržíte manuál /materiály, které dostáváte v tištěné podobě na běžných školeních/, také odkaz pro vstup na webinář. Ten bude aktivní až před zahájením webináře.

·         V den konání vyzkoušejte spojení alespoň pár minut před zahájením. Klikněte na obdržený odkaz
a vyčkejte, než webinář začne.

·         V případě potíží neváhejte zavolat.

·         Pokud nestihnete webinář, budete moci si ho pustit ze záznamu. Musíte přerušit sledování, můžete si pustit opětovně – třeba v pohodlí domova.

 


Cena:

Zálohová platba :            1200 Kč včetně DPH, v případě připojení více počítačů ve firmě je to 900Kč/osobu.
                                           Tedy za dva lidi je to 1800Kč, …        V ceně živé vysílání s dotazy,
                                prezentace ve formátu pdf., navíc video-záznam k opětovnému shlédnutí v klidu domova.

Variabilní symbol:          926,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300