Zaměstnávání cizinců v ČR z pohledu českého personalisty a mzdové účetní

Zaměstnávání cizinců v ČR z pohledu českého personalisty a mzdové účetní

Zaměstnávání cizinců v ČR z pohledu českého

personalisty a mzdové účetní

 

 

 Jaké předpisy se vztahují na zaměstnance a jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů (základní přehled)
• Jaké předpisy z pohledu cizineckého, pracovního, sociálního a daňového práva se aplikují na:

 • Občany EU a jejich rodinné příslušníky
 • Občany EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky
 • Občany třetích zemí (smluvních a nesmluvních)
 • Dopady Brexitu na občany Velké Británie

        • Související povinnosti zaměstnavatele vůči úřadu práce
• Sankce za neplnění povinností pro zaměstnavatele, ručení za sankce vyměřené dodavatelům pracovní síly

Sociální a zdravotní pojištění – kam platit pojištění
(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

• Evropská koordinační nařízení

 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
 • dopady Brexitu

        • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
• Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení – rozdílné povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů.
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – daňových nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly a povinnosti českých uživatelů pracovní síly – kdy musejí odvádět daň z příjmů pronajatých zaměstnanců
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu – speciální forma zdanění daňových nerezidentů
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců – práce jen v ČR, práce v ČR a v zahraničí, home office
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR –
 • Superhrubá mzda a povinné pojistné, nová pravidla pro zaměstnance podléhající předpisům sociálního zabezpečení v jiném členském státě EU, EHP nebo Švýcarsku
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění.
 • Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
 • Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení.
 • Kdy může a kdy nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.


Vyslání zaměstnanců z ČR

 • Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.)
 • Novela směrnice o vysílání pracovníků – výrazné zpřísnění podmínek
 • Notifikační povinnosti
 • Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zrušení záloh na daň v ČR
 • Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • Zamezení dvojího zdanění


Cena:

Zálohová platba :            2.700 Kč , pro předem přihlášené materiály a občerstvení v ceně (2.231 Kč bez DPH)

Variabilní symbol :           890 ,  číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.