Život zachraňující úkony - první pomoc pro nezdravotníky

Život zachraňující úkony - první pomoc pro nezdravotníky


Život zachraňující úkony
    Příčiny, příznaky, první pomoc – bezvědomí, zástava dýchání, velké krvácení, šok.
    Nácvik: vyšetření člověka v bezvědomí, nepřímá srdeční masáž, polohování postiženého, protišoková opatření
    Pozn. Nácvik umělého dýchání není možné vzhledem k pandemii covid – 19.


Neúrazové /urgentní/ neodkladné stavy:               
    Mdloba.
    Křečové stavy – epilepsie, febrilní křeče.
    Náhlá bolest na hrudníku – infarkt myokardu.
    Mozková mrtvice.
    Náhlé příhody břišní – akutní zánět slepého střeva, žlučníková kolika, neprůchodnost střevní, ledvinová kolika.
    Stavy dušnosti – astma, akutní laryngitida a epiglotitida.
    Náhlé stavy při cukrovce – hypoglykemie, hyperglykemie.
    Alergie – anafylaktický šok


Poranění pohybového aparátu      
    Příčiny, příznaky, první pomoc – poranění kloubů, zlomeniny, poranění páteře.
    Poranění hrudníku, břicha, mozkolebeční poranění, rány.
    Poškození organizmu teplem, chladem, chemickými látkami.
    Zasažení elektrickým proude, a bleskem.
    Tonutí.
    Cizí tělesa v nosu, ústech, uchu, oku.
    Pokousání zvířetem, uštknutí hadem, přisání klíštěte.
    Otravy.
    Mnohočetná poranění organizmu.

 

Garance konání školení v termínu 3.11.2022.

 

Školení lze uskutečnit na zakázku ve vašem zařízení


Cena:

 

Zálohová platba :             1.400 Kč/osobu, osvobozeno od DPH. Po přihlášení Vám bude zaslána faktura.


                                                     Školení lze realizovat v jiném termínu i přímo ve vašem zařízení.