Týmové vzdělávání, popř. i jednotlivců v otevřených kurzech:

Sociální práce s rodinou (akreditovány 3 dny, 24 hodin) s obsahem

 • Zásady komunikace pracovníka v sociálních službách s klientem
 • Komunikace s ohledem na cílové skupiny, její potřeby a specifika
 • Komunikační předpoklady pracovníka
 • Trénink situací
 • Požadavky na vedení rozhovoru
 • Trénink vedení rozhovoru
 • Průběh rozhovoru
 • Typy otázek, kritéria sestavování otázek
 • Metody aktivního naslouchání
 • Specifika komunikace se dětmi a rodinou
 • Specifika komunikace se seniory, zdravotně a mentálně postiženými, zásady komunikace s handicapovanými klienty
 • Formy vedení rozhovoru – aktivita, pasivita, manipulace, asertivita
 • Motivace versus manipulace

 
 
Sociální práce s rodinou v krizi (akreditovány 4 dny, 32 hodin)

 • Komunikace v krizi
 • Krizová intervence
 • Krizové situace v rodině - smrt, rozvody, bolesti, nemoci, závislosti na alkoholových a nealkoholových látkách v rodině, nedostatek financí, dluhové situace
 • Krize dětí - šikana, agresivita, útěky z domova, závislosti na alkoholových a nealkoholových látkách, …
 • Fáze krize - jak pracovat s člověkem v krizi, jak ho zklidnit, …


Můžete očekávat atraktivní program, skutečně praktický kurz, teorie pouze v základu. Jsme připraveni respektovat Vaše požadavky