·                     V případě zájmu o uzavřené školení ve Vašem zařízení Vám rádi vypracujeme nabídku.

·            
·                     Školení jsou zaměřena zejména na novelizace zákonů, ale pořádáme i kurzy pro začátečníky  

-          DPH,  Zákoník práce, MZDY, Daně, Daně při obchodování se Slovenskem, Zaměstnávání cizinců z pohledu personalisty a mzdové účetní, Účetnictví -faktury, majetek, účetní závěrka U OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, OCEŇOVÁNÍ PODNIKU, MAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ,  FINNČNÍ A EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU, FINANČNÍ ANALÝZA, ....


 

AKREDITOVANÁ ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Lze uskutečnit ve Vašem zařízení, také vyhlašujeme otevřená školení, zde.


 • KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 • ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY - PRVNÍ POMOC PRO NEZDRAVOTNÍKY

 • ZÁKLADY PRÁCE S RIZIKEM PŘI VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE

 • ZÁKLADY PŘÍSTUPU K LIDEM S POSTIŽENÍM

 • SOCIÁLNÍ PRÁCE A KOMUNIKACE S RODINOU I. /24hodin/

 • SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU V KRIZI II. /38hodin/

 • KRIZOVÁ INTERVENCE  / KLIENTA/

 • PROBLEMATICKÉ OBLASTI V JEDNÁNÍ S PŘÍBUZNÝMI KLIENTŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • OBTÍŽE V PROCESU INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ

 • INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 • ETIKA A LIDSKÝ PŘÍSTUP V KAŽDODENNÍ PRÁCI PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 • ÚSKALÍ PRACOVNÍHO KOLEKTIVU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 • PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTI KLIENTA NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

 • SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBAMI S DEMENCÍ

 • AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY V PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČI

 • PRAKTICKÁ ASERTIVITA A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

 • POHLED NA PRÁVA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 • ZÁKLADY PRÁCE S KLIENTEM S RIZIKEM AGRESE ZA POMOCI ŠETRNÉ SEBEOBRANY

 • LIDSKÁ PRÁVA A ČASTÉ OMYLY V POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 • ROLE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (1. ČÁST)