Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k 2.1.2022 najdete zde.


Pro prezenční školení platí tato pravidla:

Zakazuje se účast na osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
Účastníci akce jsou povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest
Jako pořadatelé jsme povinni kontrolovat bezinfekčnost účastníků. Tu je možné prokázat následujícím:

  • Dokončené očkování proti onemocnění covid-19 (14 dnů od druhé dávky)
  • Prodělané onemocnění covid-19 (maximálně 180 dnů)
  • maximálně 72 hodin starý PCR test se týká pouze osob po první dávce očkování, nebo pokud neuplynulo 14 dnů od druhé dávky a dále ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou očkovat

Výše uvedené je nutno prokázat u vstupu na školení.

 ********************************************************************************************************************************************************

·                     V případě zájmu o uzavřené školení ve Vašem zařízení Vám rádi vypracujeme nabídku.
·            
·                     Školení jsou zaměřena zejména na novelizace zákonů, ale pořádáme i kurzy pro začátečníky  

 

-          DPH

-          Zákoník práce

-          MZDY

-          Daně

-          Daně při obchodování se Slovenskem

-          Zaměstnávání cizinců z pohledu personalisty a mzdové účetní

-          Účetnictví -faktury, majetek, účetní závěrka U OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ,..

-          OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

-          MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

-          FINNČNÍ A EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

-          FINANČNÍ ANALÝZA

-          …………….

 

·                   
·                     Webináře jsou nedílnou součástí vzdělávání, postupně přidáváme další témata.
 
·                     Školení pro pracovníky v sociálních službách:

 

-          KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

-          PROBLEMATICKÉ OBLASTI V JEDNÁNÍ S PŘÍBUZNÝMI KLIENTŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

-          OBTÍŽE V PROCESU INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ

-          INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

-          ETIKA A LIDSKÝ PŘÍSTUP V KAŽDODENNÍ PRÁCI PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

-          ÚSKALÍ PRACOVNÍHO KOLEKTIVU V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

-          PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTI KLIENTA NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

-          SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBAMI S DEMENCÍ

-          AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY V PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČI

-          PRAKTICKÁ ASERTIVITA A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

-          POHLED NA PRÁVA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

-          ZÁKLADY PRÁCE S KLIENTEM S RIZIKEM AGRESE ZA POMOCI ŠETRNÉ SEBEOBRANY

-          LIDSKÁ PRÁVA A ČASTÉ OMYLY V POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

-          ROLE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (1. ČÁST)

-          ………