Rádi vám připravíme nezávaznou nabídku školení na míru.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Máme za sebou více než dvacetiletou historii. Za tu dobu jsme proškolili desítky tisíc zaměstnanců.

Ukázka akreditovaných školení pro pracovníky v sociálních službách /ke stažení zde

Individuální plánování _úskalí sestavování plánů
Umírání a smrt jako součást života
Úskalí pracovního kolektivu v sociálních službách
Využití moderních metod při práci s klientem
Výživa v období stárnutí a stáří
Základy krizové intervence
Základy paliativní péče
ZÁKLADY PŘÍSTUPU K LIDEM S POSTIŽENÍM
Závislost klienta na sociální službě_jak jí předcházet
Život zachraňující úkony – první pomoc pro nezdravotníky
Klient závislý na sociální službě a jeho typické chování
Kvalita života ve stáří
Aktivizační techniky v každodenní péči o klienta
Etika a lidský přístup v každodenní práci pracovníka v sociálních službách
Infekční onemocnění v zařízeních sociálních služeb
Komunikace jako metoda při řešení problémových situací s klienty
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
Canisterapie v sociálních službách
Lidská práva a časté omyly v sociálních službách
Manažer v sociálních službách
Manipulační techniky s klientem na lůžku
Možnosti a využití alternativní a augmentativní komunikace
Obtíže v procesu individuálního plánování
Pohled na práva v sociálních službách
POHYB JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍ PÉČE
POSOUZENÍ RIZIK PŘI PRÁCI S LIDMI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Praktická asertivita a efektivní komunikace.
Problematické oblasti v jednání s příbuznými klientů sociální služby
Problémoví klienti_situační východiska v jednání s nimi
Role vedoucího pracovníka v sociálních službách – 1. část
Role vedoucího pracovníka v sociálních službách – 2. část
Sociální práce a komunikace s rodinou
Sociální práce s rodinou v krizi
Specifický přístup při práci s osobami s demencí
Spiritualita a duchovní potřeby klientů v sociálních službách

Ukázka témat školení na míru pro firmy:

Pracovní právo, Teambuilding, Obchodní dovednosti, Příprava mistrů, Týmová spolupráce, Motivační nástroje, Vedení týmu, Marketingový plán, Výchova interních lektorů, Řízení efektivity výroby, Právní předpisy, Personální systém, Personální controlling, Aktuální účetní a mzdový systém, Novela DPH a příklady v praxi, INCOTERMS, Zahraniční obchod, Poskytování předlékařské první pomoci, Ekonomika, Manažerské účetnictví, Daně, Právní předpisy v podnikové praxi, Školení pro elektrotechniky, Technologie ručního pájení a oprav, Nařízení REACH, Nakládání s chemickými látkami a směsmi., Angličtina obchodní, Angličtina pro mírně pokročilé,…