Školení firmy

Účetní závěrka a daňové přiznání obchodních společností (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)

Účetní závěrka a daňové přiznání obchodních společností (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)

Datum: 15.12.2022

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)

Detail
Zaměstnanecké benefity – optimální způsob, jak poskytnout zaměstnanců další příjmy s minimálními náklady zaměstnavatele
MZDY_legislativní novinky roku 2023

MZDY_legislativní novinky roku 2023

Datum: 16.01.2023

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

školení je samozřejmě určeno mzdovým účetním a personalistům. Cílem je seznámení účastníků s legislativními novinkami a aktuálními informacemi ze mzdové účtárny.

Detail
Aktuality v oblasti daní z příjmů

Aktuality v oblasti daní z příjmů

Datum: 19.01.2023

Lektor: Ing. Otakar Machala QUD

Aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

Detail
Daňové přiznání neziskových organizací

Daňové přiznání neziskových organizací

Datum: 24.01.2023

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Vhodné pro všechny neziskové organizace s výjimkou SVJ

Detail
Roční zúčtování mezd za rok 2022 a změny ve zdaňování mezd 2023

Roční zúčtování mezd za rok 2022 a změny ve zdaňování mezd 2023

Datum: 26.01.2023

Lektor: Ing. Milan Lošťák

Roční zúčtování mezd za rok 2022 a změny ve zdaňování mezd 2023 (výklad doplněný praktickými příklady)

Detail
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022 – věcné změny
Kurz účetnictví a daňová evidence

Kurz účetnictví a daňová evidence

Datum: 04.03.2023 - 29.04.2023

Lektor: Ing. Vlasta Frolková

Kurz je určen pro začátečníky, popřípadě zájemce z řad zaměstnaných účetních ve snaze porozumět, popřípadě utvrdit se, že účtuji správně. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Detail
MZDY_Kurz pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní

MZDY_Kurz pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní

Datum: 16.03.2023 - 17.03.2023

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Jedná se o pracovněprávní minimum pro začínající i zkušenější mzdové účetní, absolventy nebo osoby vracející se po delší době na pracovní trh. Na základě výkladu doplněného diskuzí získají účastníci základní přehled v problematice mzdového účetnictví a základní orientaci v pracovněprávní legislativě. Každý z účastníků obdrží publikaci, jejíž autorkou je lektorka kurzu: Lexikon mzdového účetnictví

Detail
KURZ CELNÍ DEKLARANT

KURZ CELNÍ DEKLARANT

Datum: 04.04.2023 - 29.05.2023

Lektor: JUDr. Pavel Matoušek

Šestidenní KURZ CELNÍHO DEKLARANTA

Detail
Daňový řád pro účetní (aneb jak se připravit na kontrolu FÚ)
Exekuční a jiné srážky ze mzdy

Exekuční a jiné srážky ze mzdy

Datum: 28.08.2023

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Exekuční a jiné srážky ze mzdy aktuální k datu konání semináře.

Detail
Zákoník práce pro pokročilé

Zákoník práce pro pokročilé

Datum: 16.09.2022 - 07.11.2022

Lektor: Dana Blažková

Intenzivní, dvoudenní, časově prodloužený webinář.

CESTOVNÍ NÁHRADY – ZAÚČTOVÁNÍ A DAŇOVÉ DŮSLEDKY

CESTOVNÍ NÁHRADY – ZAÚČTOVÁNÍ A DAŇOVÉ DŮSLEDKY

Datum: 20.09.2022

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Včetně optimalizace, smluv, dotací, vlastních platebních karet, záloh, statutáři, neziskovky, důsledky pro silniční daň

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Datum: 04.10.2022

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Mimořádné školení v délce trvání maximálně 1,5hodiny. V čase od 14 hodin. Problematika fotovoltaiky bude probrána úplně od nuly.

ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY

ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY

Datum: 04.10.2022

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Pohledávky. Vznik, splatnost, promlčení zánik. Škody a náhrady škod. Krácený nárok na odpočet DPH při poskytování osvobozených nájmů. Přehled zajímavých aktuálních problémů z koordinačních výborů a stanovisek GFŘ.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Datum: 07.10.2022 - 26.11.2022

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Aktuality DPH pro rok 2023

Aktuality DPH pro rok 2023

Datum: 17.10.2022

Lektor: Ing. Igor Pantůček, daňový poradce

AKTUALITY DPH PRO ROK 2023 (např. plánované zvýšení posuzovaného obratu). DPH U INTRAKOMUNITÁRNÍCH DODÁVEK, DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ A PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZI SUBJEKTY Z RŮZNÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ZE TŘETÍCH ZEMÍ vč. PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ

ZMĚNA: Změna místa konání, klikněte na mapu U Obrů

Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Datum: 20.10.2022

Lektor: Akreditovaný lektor Vzdělávací agentury JVN

Jak jednat a zvládat agresivního klienta, rizikové situace, případně jak jim předcházet

MZDY s PhDr. Dagmar Kučerovou

MZDY s PhDr. Dagmar Kučerovou

Datum: 31.10.2022

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Obsah aktuálně doplněn lektorkou !!!

ZMĚNA: Změna místa konání, klikněte na mapu U Obrů

Život zachraňující úkony – první pomoc pro nezdravotníky

Život zachraňující úkony – první pomoc pro nezdravotníky

Datum: 03.11.2022

Lektor: Akreditovaný lektor Vzdělávací agentury JVN

Akreditované školení. Život zachraňující úkony. Neúrazové /urgentní/ neodkladné stavy. Poranění pohybového aparátu.

Zákoník práce pro pokročilé

Zákoník práce pro pokročilé

Datum: 07.11.2022

Lektor: Dana Blažková

časově prodloužený webinář