Máme za sebou více než dvacetiletou historii. Za tu dobu jsme proškolili desítky tisíc zaměstnanců.

Ukázka témat školení na míru pro firmy:

Pracovní právo, Teambuilding, Obchodní dovednosti, Příprava mistrů,Týmová spolupráce, Motivační nástroje, Vedení týmu, Marketingový plán, Výchova interních lektorů, Řízení efektivity výroby, Právní předpisy, Personální systém, Personální controlling, Aktuální účetní a mzdový systém, Novela DPH a příklady v praxi, INCOTERMS, Zahraniční obchod, Poskytování předlékařské první pomoci, Ekonomika, Manažerské účetnictví, Daně, Právní předpisy v podnikové praxi, Školení pro elektrotechniky, Technologie ručního pájení a oprav, Nařízení REACH, Nakládání s chemickými látkami a směsmi., Angličtina obchodní, Angličtina pro mírně pokročilé,…

Ukázka akreditovaných školení pro pracovníky v sociálních službách /řekněte si o nabídku pro vaše zařízení, rádi přijedeme k vám/:

Posouzení rizik při práci s lidmi s mentálním postižením, Základy přístupu k lidem s postižením, Život zachraňující úkony – první pomoc pro nezdravotníky, Problematické oblasti v jednání s příbuznými klientů, Obtíže v procesi individuálního plánování, Etika a lidský přístup, Úskalí pracovního kolektivu v sociálních službách, Problematika závislosti klenta na sociální službě, Specifika sociální práce s osobami s demencí, Aktivizační techniky v přímé obslužné péči, Praktická asertivita a efektivní komunikace, Pohled na práva v sociálních službách, Základy práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany, Lidská práva a časté omyly v pobytových službách, Role vedoucího pracovníka v sociálních službách I. a II., Sociální práce a komunikace s rodinou I., Sociální práce s rodinou v krizi II., Krizová intervence  / klienta/.