Aktuality v oblasti daní z příjmů

 • Datum:
  19.01.2023
 • Harmonogram:
  od 9 hodin do 14 hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  Učebna JVN_Mariánské náměstí 77, 686 01 Uherské Hradiště
  (mapa učebna)
 • Variabilní symbol:
  236
 • ZMĚNA: Změna místa konání, klikněte na mapa učebna
Aktuality v oblasti daní z příjmů

Seminář bude zaměřen na aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

U fyzických osob budou podrobně diskutovány nové podmínky pro uplatnění paušálního režimu v roce 2023 včetně změn v sociálním a zdravotním pojištění, vysvětleny rozdíly mezi paušálním režimem a paušální daní a zároveň rozvedeny nejen výhody, ale i na nevýhody jejího využití.

Dále mj. upozorníme na kritéria správného rozlišování příjmů ze samostatné činnosti, z nájmu a příjmů ostatních včetně principu zdaňování kryptoměn a zákonné rozšíření používání datových schránek včetně důležitých podmínek doručování.

U právnických osob se kromě správného používání dohadných položek zaměříme na novou daňovou úpravu uplatňování darů nejen v souvislosti s válkou na Ukrajině a na správný, a přitom výhodný, postup při uplatňování daňové ztráty do budoucna i do minulosti.

Především pro právnické osoby budou na praktických příkladech demonstrovány možnosti uplatnění daňové ztráty na minulá zdaňovací období a výhody i rizika takto uplatněné ztráty.

Samostatná část bude věnována elektromobilům v daních z příjmů – mj. změně zdaňování manažerských elektrovozidel a daňového odpisování nabíječek.

V oblasti daňových odpisů bude upozorněno na nejčastější chyby při aplikaci novely rušící kategorii majetku nehmotného a možnosti uplatnění mimořádných odpisů i v letech 2022 a 2023.

Popsána bude rovněž zásadní změna úpravy silniční daně platná již pro rok 2022, související změny v daních z příjmů, a výrazná změna výkladu k účtování záloh v cizí měně včetně doporučeného postupu v účetní závěrce roku 2022.

V závěru semináře se zaměříme na ostatní cizoměnové pohledávky, v oblasti související správy daní na připravované odpuštění příslušenství daně, dopady automatického zřízení datových schránek u podnikajících fyzických osob a pravděpodobný vývoj novel daňových zákonů pro následující období.

Seminář bude doplněn rovněž nejnovější judikaturou v oblasti daní z příjmů a přijatými výklady sporných a komplikovaných ustanovení.

OBSAH

Příjmy z prodeje nemovitých věcí

 • příjmy z prodeje nemovitostí k bydlení
 • příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (pozemky, chaty, zahrady)
 • praktické rady před prodejem

Právní předpisy a Ukrajina

 • pobyt na území ČR
 • zaměstnání a sociální zabezpečení
 • zdanění dávek

Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti

 • práce z domova – daňově právní aspekty
 • zaměstnanecké benefity a jejich zdanění
 • zaměstnávání Ukrajinců
 • náhrady zaměstnavatele za exekuce – účetní a daňový pohled
 • nová sleva na pojistném na sociální zabezpečení

Příjmy ze samostatné činnosti

 • paušální daň a paušální výdaje – rozdíly, výhody a nevýhody
 • změny v uplatňování paušální daně pro rok 2023
 • paušální daň 2023 – příklady
 • nejčastější chyby u paušální daně

Základní pravidla zdaňování příjmů z kryptoměn

Rozlišování druhů příjmů – samostatná činnost, nájem, ostatní příjmy

Elektromobily v daních z příjmů

 • elektromobily a hybridní vozidla – základní vymezení
 • elektromobil poskytnutý zaměstnancům – nová úprava zdanění příjmu zaměstnance
 • daňové dopady poskytnutí dobíjecího zařízení zaměstnanci
 • dobíjení elektromobilů
 • typy dobíjecích zařízení
 • elektromobil a daňové odpisy

Vybrané daňové a nedaňové výdaje

 • dohadné položky jako daňový výdaj
 • sponzorské dary jako daňový výdaj?
 • dary a válka na Ukrajině

Připravovaná aktualizace Pokynu GFŘ D – 22

Odpisování hmotného a nehmotného majetku

 • zrušení kategorie nehmotného majetku – praktické postupy
 • mimořádné daňové odpisy v letech 2022 a 2023?
 • změna odpisování dobíjecích stanic

Dopady změn silniční daně do účetnictví a daní z příjmů

Účetnictví, daň z příjmů a cizí měny

 • opravné položky k cizoměnovým pohledávkám
 • změna výkladu k účtování záloh v cizí měně – bezpečný postup účtování od roku 2022

Daň z mimořádných zisků – pravidla zdanění

Datové schránky u fyzických osob

Mimořádné odpuštění daňových dluhů v roce 2023

Diskuse

Závěr

Cena

Zálohová platba:

2400 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

236

Další nadcházející akce

Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář

Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář

Datum: 27.08.2024

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář Kučerová

Detail
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY – PRVNÍ POMOC PRO NEZDRAVOTNÍKY
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Datum: 20.09.2024 - 23.11.2024

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Detail
Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

Datum: 16.10.2024 - 17.10.2024

Lektor: Dana Blažková

novela zákoníku práce

Detail
Podzimní novinky pro mzdové účetní