Možnosti a využití alternativní a augmentativní komunikace

Možnosti a využití alternativní a augmentativní komunikace

Augmentativní a alternativní komunikace je způsob komunikace u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní, které mohou být vrozené nebo získané. Augmentativní a alternativní komunikace tak kompenzuje projevy těchto poruch a postižení. Jejím cílem je využití všech schopností uživatele.

 

Účastníci kurzu se seznámí s možnostmi alternativní a augmentativní komunikace.

Budou jim vysvětleny: základní definice (pojmy a pojmosloví) související s problematikou, ale také základy týkající se obecné komunikace.

Účastník bude seznámen s historií, cílovou skupinou potencionálních uchazečů, výhodami i nevýhodami, diagnostickými hledisky či specifiky jednotlivých systémů práce a technologické podpory.

K uchopení a dokreslení problematiky pak budou sloužit trendy a zkušenosti z klinické praxe.

Cena

Zálohová platba:

1600 Kč (osvobozeno od DPH)

(Po přihlášení Vám bude zaslána faktura)

Další nadcházející akce

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Datum: 14.03.2024 - 03.05.2024

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Detail
Personalistika pro začátečníky_webinář
Legislativa chemických látek v praxi

Legislativa chemických látek v praxi

Datum: 04.04.2024

Lektor: Ing. Hana KREJSOVÁ

Chemické látky

Detail
Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

Datum: 16.04.2024 - 17.04.2024

Lektor: Dana Blažková

novela zákoníku práce

Detail
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY – PRVNÍ POMOC PRO NEZDRAVOTNÍKY