Finanční analýza

V případě zájmu opět uskutečníme školení Finanční analýza.

  • Cíle finanční analýzy
  • Vstupy a zdroje
  • Metody finanční analýzy
  • Horizontální a vertikální analýza
  • Absolutní a poměrové ukazatelé
  • Běžně užívané ukazatelé, jejich interpretace
  • Využití finanční analýzy v praxi.

V případě zájmu se ozvěte.