Dana Blažková

Účastníci kurzů kladně hodnotí živou formu výkladu, množství příkladů z vlastní praxe a také ochotu vyřešit i nestandardní situace.

Nová školení připravujeme