Ing. Igor Pantůček, daňový poradce

Zkušební komisař komise daňových poradců, dříve dlouholetý pracovník FŘ v Brně. Příjemný a zkušený lektor, oblíbený pro srozumitelný výklad.

Nová školení připravujeme