RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Oblíbený lektor, zejména pro srozumitelný výklad. Jako daňový poradce poskytuje finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků,... člen Metodické rady SÚ daňový poradce č. 803 člen sekce KDP pro NO člen Metodické rady NO při Svazu účetních jednatel - ADAR autor knih – Cizí měny a kurzové rozdíly, Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ spoluautor komentářů k zákonu o daních z příjmů autor řady odborných článků v oblasti účetnictví a daní

Zákoník práce pro pokročilé>

Zákoník práce pro pokročilé

Datum: 16.09.2022 - 07.11.2022

Lektor: Dana Blažková

Intenzivní, dvoudenní, časově prodloužený webinář.

CESTOVNÍ NÁHRADY – ZAÚČTOVÁNÍ A DAŇOVÉ DŮSLEDKY>

CESTOVNÍ NÁHRADY – ZAÚČTOVÁNÍ A DAŇOVÉ DŮSLEDKY

Datum: 20.09.2022

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Včetně optimalizace, smluv, dotací, vlastních platebních karet, záloh, statutáři, neziskovky, důsledky pro silniční daň

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY>

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Datum: 04.10.2022

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Mimořádné školení v délce trvání maximálně 1,5hodiny. V čase od 14 hodin. Problematika fotovoltaiky bude probrána úplně od nuly.

ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY>

ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY

Datum: 04.10.2022

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Pohledávky. Vznik, splatnost, promlčení zánik. Škody a náhrady škod. Krácený nárok na odpočet DPH při poskytování osvobozených nájmů. Přehled zajímavých aktuálních problémů z koordinačních výborů a stanovisek GFŘ.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách>

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Datum: 07.10.2022 - 26.11.2022

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Aktuality DPH pro rok 2023>

Aktuality DPH pro rok 2023

Datum: 17.10.2022

Lektor: Ing. Igor Pantůček, daňový poradce

AKTUALITY DPH PRO ROK 2023 (např. plánované zvýšení posuzovaného obratu). DPH U INTRAKOMUNITÁRNÍCH DODÁVEK, DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ A PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZI SUBJEKTY Z RŮZNÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ZE TŘETÍCH ZEMÍ vč. PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ

ZMĚNA: Změna místa konání, klikněte na mapu U Obrů

Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany>

Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Datum: 20.10.2022

Lektor: Akreditovaný lektor Vzdělávací agentury JVN

Jak jednat a zvládat agresivního klienta, rizikové situace, případně jak jim předcházet

MZDY s PhDr. Dagmar Kučerovou>

MZDY s PhDr. Dagmar Kučerovou

Datum: 31.10.2022

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Obsah aktuálně doplněn lektorkou !!!

ZMĚNA: Změna místa konání, klikněte na mapu U Obrů

Život zachraňující úkony – první pomoc pro nezdravotníky>

Život zachraňující úkony – první pomoc pro nezdravotníky

Datum: 03.11.2022

Lektor: Akreditovaný lektor Vzdělávací agentury JVN

Akreditované školení. Život zachraňující úkony. Neúrazové /urgentní/ neodkladné stavy. Poranění pohybového aparátu.

Zákoník práce pro pokročilé>

Zákoník práce pro pokročilé

Datum: 07.11.2022

Lektor: Dana Blažková

časově prodloužený webinář