Mgr. Lubomír Pelech

Vystudoval pedagogiku volného času – základy techniky na Pedagogické fakultě a speciální pedagogiku – etopedii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval také šestileté vzdělávání na Technické univerzitě Chemnitz (SRN) a psychoterapeutický výcvik na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval jako sociální asistent a projektový manažer v sociální oblasti na Magistrátu města Brna a metodik vzdělávání. V současnosti působí jako lektor mj. v oblasti sociální práce a managementu a jako supervizor pro zařízení sociálních služeb, pro MPSV. Také pracuje v oblasti řízení projektů.

Nová školení připravujeme