Mgr. et Mgr. Alžběta Uhlířová

Lektorská činnost od roku 2015 (sociální oblast: metody sociální práce, specifika přístupu k různým cílovým skupinám, komunikační dovednosti, etika, lidský přístup, praktický nácvik metod v přímé obslužné péči, výuka v kvalifikačních kurzech pro pracovníky
v sociálních službách, aj.).

Praxe v sociálních službách od roku 2009 (vedoucí pracovník pro pracovníky v přímé obslužné péči, aktivizační a sociální pracovnice).

Není potřeba o tom dlouhosáhle mluvit. Jenom lidi hezky nasměrovat, ukázat jim cestu a svět bude zase o kousek lidštější.