Mgr. Lubomír Pelech

 

 

Vystudoval pedagogiku volného času – základy techniky na Pedagogické fakultě a speciální pedagogiku – etopedii  na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval také šestileté vzdělávání na Technické univerzitě Chemnitz (SRN) a psychoterapeutický výcvik na Univerzitě Karlově v Praze.

Pracoval jako sociální asistent a projektový manažer v sociální oblasti na Magistrátu města Brna a metodik vzdělávání.  V současnosti působí jako lektor mj. v oblasti sociální práce a managementu a jako supervizor pro zařízení sociálních služeb, pro MPSV. Také pracuje v oblasti řízení projektů.