Nabídka kurzů

nabízíme pro své zákazníky bohatou škálu kurzů a seminářů. Vámi zvolený vzdělávací program jsme Vám schopni upravit "na míru" a odškolit přímo u Vás ve společnosti. Nabízíme kurzy a semináře v oblasti "soft skills" a "hard skill". Samostatnou kapitolu pak tvoří metody a nástroje neustálého zlepšování. V případě dotazů k uvedenému seznamu nás neváhejte kontaktovat na jvn@jvn.cz nebo na 604 914 621, 572 554423.

"SOFT SKILLS"

Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků  

V tomto kurzu získáte informace a posílíte dovednosti potřebné pro přípravu a proaktivní řízení výkonu vašich pracovníků a jejich hodnocení. Seznámíte se s dostupnými technikami hodnocení a doporučenou strukturou hodnotícího pohovoru, i smyslem hodnocení jako takového. Poznáte nejčastější chyby, kterých se můžete dopustit a získáte návod, jak se jim vyhnout. Seznámíte se s  současnou úrovní benefitů a jejich účinností při zvyšování pracovního výkonu zaměstnanců
 

Vedení a leadership

Vedení a motivace týmu je každodenní praxí manažera. Na školení budou specifikovány charakteristiky leadera, popíšeme jeho chování a způsob působení na spolupracovníky. Inspirujeme a přivedeme Vás k poznání, jak rozvinout své leaderovské dispozice a jaké nástroje si k tomu osvojit.  

Motivace pracovníků

Motivování pracovníků je každodenní a neustálou činností manažera. V průběhu školení se zaměříme na motivační teorie pracovníků a jejich aplikace do každodenní praxe, posoudíme jejich vhodnost či nevhodnost v různých pracovních situacích. Současně obrátíme pozornost ke způsobům jak lépe motivovat různé typy pracovníků.
 

Jak vést týmy - týmová práce

V průběhu školení Vás inspirujeme a motivujeme k  týmové práci, definujeme principy týmové spolupráce a předáme prakticky využitelné informace - od sestavení týmu, k správnému stanovení cílů týmu až po jednotlivé techniky týmové spolupráce - použitelné v praxi.

Asertivita

Během kurzu Vám přiblížíme hlavní zásady asertivního komunikačního stylu – otevřené, spontánní a věcné komunikace, asertivitu jako životní postoj. Naučíme Vás používat asertivní techniky v mezilidských vztazích a prostřednictvím praktických cvičení podpoříme rozvoj Vašich asertivních dovedností – prosazení oprávněných požadavků, umění odmítnout, vyjádření a přijetí komplimentů a v neposlední řadě vyjádření a přijetí kritiky.
 

Efektivní vedení porad

Jednodenní kurz zaměřený na předání informací a praktických rad ohledně vedení pracovních porad. Doporučíme Vám jaké zásady dodržovat při vedení jednotlivých typů porad, pomůžeme vám identifikovat a korigovat nedostatky a inspirujeme Vás k pořádání porad, které dosud nejsou běžnou součástí Vaší praxe.

Jak zlepšit komunikaci ve firmě

Komunikace je prostředník veškerého dění uvnitř firmy. V průběhu jednodenního semináře se soustředíme na vymezení pojmu a možných forem interní komunikace a rovněž důsledků nefunkční interní komunikace. Definujeme a doporučíme jaké principy je vhodné zavést, aby komunikace uvnitř firmy byla kvalitní a účelná.
 

Jak profesionálně prezentovat

Školení je připraveno pro posílení a rozvoj Vašich prezentačních dovedností.  Poskytne návod jak srozumitelně formulovat své myšlenky, jak si udržet zájem posluchačů a nenudit je, jak reagovat na otázky a námitky publika, jak své vystoupení podpořit efektivní neverbální komunikací a jak se lépe psychicky vyrovnat s vystoupením na veřejnosti.

Prodejní rozhovor

Školení je zaměřeno na předání teoretických informací a rozvoj Vašich praktických dovedností vedení prodejního rozhovoru se zákazníkem či klientem. Účelem je posílit Vaše komunikační dovednosti, aby každé Vaše setkání se zákazníkem, klientem bylo výrazem kvalitní péče a upřímného zájmu o něj a vedlo pak k úspěšnému uzavření prodeje.

"HARD SKILLS"

Revize normy ISO 9001:2008

Účastník školení získá důležité informace o nových, případně pozměněných požadavcích, které vyplývají z revize normy. Prohloubí si znalosti v problematice procesního přístupu, implementování systémových požadavků normy v podmínkách společnosti a používání nástrojů pro zlepšování. Je určeno pro vedoucí pracovníky, manažery kvality, PMJ, auditory.

Interní auditor dle ČSN EN 19011

Účelem tohoto kurzu je zajistit způsobilost organizace ve smyslu požadavků mezinárodních norem ISO 9001:2008 a ISO 19011:2002 k provádění interních auditů systémů managementu jakosti. Školení je určeno pro pracovníkům firem, kteří jsou nebo budou jmenováni do funkce interního auditora jakosti

Kvalita pro střední management

Kurz je zaměřen na organizace, které zavádí nebo mají zavedený systém managementu jakosti podle normy ISO 9001, klade si za cíl poskytnout mistrům základní informace o významu normy ISO 9001 a na konkrétních a praktických příkladech jim objasnit požadavky normy ISO 9001 tak, aby byli schopni ve svých organizacích tyto požadavky aplikovat a převést na podřízené.
 

Výcvik představitele managementu jakosti

Školení je určeno pro představitele vedení/představitele managementu jakosti malých a středních firem, kteří zavádějí nebo již mají zaveden systém managementu jakosti podle normy ISO 9001:2008. Cílem školení je poskytnout účastníkům základní informace o dovednostech  a pravomocech představitele vedení především při zavádění systému managementu jakosti ve firmě, ukázat jim možnosti řešení jednotlivých oblastí systému, možnosti zlepšování, v diskusi s ostatními účastníky hledat aplikovatelné náměty.

Metoda " 5S "

Školení poskytuje  organizacím návod, jak vytvořit prostředí, které zaujme zákazníka již při prvním vstupu do firmy a které bude podporovat odstraňování jakéhokoliv plýtvání a lepší organizaci a vizualizaci procesů na pracovišti. Je určeno všem pracovníkům (mistři, technologové, představitelé managementu pro jakost a další), kteří jsou zapojeni do neustálého zlepšování systému managementu jakosti.

Měření spokojenosti zákazníků

Účelem tohoto školení je naučit organizace, jak efektivněji a smysluplněji provádět měření spokojenosti zákazníků a jak získané informace využívat pro zvyšování výkonnosti organizace.

  • EFQM
  • SPC
  • GMP+
  • FMEA