Novela DPH 2021

Novela DPH 2021


 

 

  • Nová pravidla pro obchodování se zbožím s využitím elektronických platforem
  • Změny v oblasti zasílání zboží a zavedení režimu jednoho správního místa 
  • Změny v oblasti dovozu zboží malé hodnoty

V roce 2017 byla přijata novela směrnice o DPH za účelem modernizace právního rámce DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podniky a spotřebiteli.
Nová pravidla měla být účinná od 1.1.2021. Na základě rozhodnutí Rady EU z července 2020 však došlo k 
odkladu uplatňování režimu DPH pro internetové společnosti o šest měsíců, tj. od 1. července 2021 namísto 1. ledna 2021.
D
o připravovaného režimu jednoho správního místa by tedy obchodníci měli mít možnost vstoupit od 1.4.2021.


Cena:

Zálohová platba :    1.900 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.570 Kč bez DPH)


Variabilní symbol:     949,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300