Videa ze školení

 

  • Virtuální měny – kryptoměny – tokeny. Jak zaúčtovat? Jak zdanit?
    RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
    Cena: 1.157Kč bez DPH

Seminář zabývající shrnutím současných názorů na ne zrovna jednotnou problematiku účtování  a zdanění takzvaných virtuálních aktiv počínaje Bitcoiny a konče sběratelskými tokeny.

Určeno všem, kdo se v rámci účtování nebo zdanění setkávají s virtuálními aktivy. Seminář je koncipován i pro začátečníky v této oblasti a nepředpokládá žádné počáteční znalosti v oblasti kryptoměn.

Probíraná problematika je ilustrována na příkladech.
•         virtuální měny (Bitcoiny, Litecoiny, Riple a další)
•         rozdíl mezi virtuální měnou a virtuálními penězi
•         tokeny – „virtuální akcie“ – nosiče smluv a závazků
•         zaúčtování těžby, nákupu, prodeje – evidence v podvojném účetnictví
•         platby virtuálními měnami - nákup a prodej za virtuální měnu
•         důsledky transakcí s virtuálními měnami v oblasti daně z příjmů
•         důsledky v oblasti DPH
•         virtuální aktiva v daňové evidenci
•         povinnosti majitele virtuálních aktiv nezařazených v obchodním majetku (např. fyzické osoby nepodnikatele) – zdanění nákupu a prodeje virtuálních aktiv

 


•    Aktuálně o zdaňování mezd a roční zúčtování za rok 2021
     Ing. Milan Lošťák
     Cena: 1.157Kč bez DPH


Režim zdaňování mezd v roce 2021 a 2022
o    Parametry zdaňování a jejich vývoj
o    Zdanění příjmů v režimu zálohové daně
o    Dvě sazby zálohy na daň a příslušný základ daně
o    Zdanění příjmů v režimu srážkové daně
o    Měsíční slevy na dani, osvobozené příjmy
o    Daňové zvýhodnění na děti, formy, hodnoty a zvýšení 2021
o    Zdaňování měsíčních mezd – příklady možných situací
o    Aktuální informace k tiskopisům
o    Zjišťované nedostatky
o    Změny pro rok 2022 (podle stavu legislativy)

Roční zúčtování mezd za rok 2021 i s konkrétním příkladem
o    Početní příklad ročního zúčtování s komentářem
o    Přehled daňových slev a odpočtů ze základu daně
o    Uplatnění zvýšeného daňového zvýhodnění na děti za rok 2021
o    Změny u odpočtu úroků z úvěrů na bytové potřeby
o    Zvýšený limit odpočtu veřejně-prospěšných darů
o    Kdy je možné provedení ročního zúčtování
o    Změna v možnosti použití tiskopisu Prohlášení poplatníka
o    Vypořádání výsledku ročního zúčtování
o    Kdy je povinné daňové přiznání
o    Přehled aktuálních tiskopisů, odpovědi na dotazy•    ZÁKONÍK PRÁCE a aktuality
     JUDr. Bořivoj Šubrt
     Cena: 600Kč bez DPH /ne příliš dobrá kvalita obrazu/o    Vztah zákoníku práce (ZP) a občanského zákoníku.
o    Závislá práce a nutnost jejího výkonu v pracovněprávních vztazích.
o    Vznik nebo změna pracovního poměru jmenováním.
o    Obsah pracovní smlouvy – doba určitá a zkušební doba.
o    Výpověď – všechny výpovědní důvody.
o    Okamžité zrušení pracovního poměru – zvlášť hrubé porušení tzv. pracovní kázně.
o    Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
o    DPP a DPČ, podrobně
o    Některé otázky pracovní doby a jejího rozvržení.
o    Dovolená a její problémy.
o    Překážky v práci.
o    Pracovní úrazy a nemoci z povolání.


Daň z příjmů fyzických osob
Ing. Jindřich Klaška
Cena: 600Kč bez DPHPodávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, změny ve formuláři ve vztahu k příjmům ze zahraničí a výpočtu daně - § 16ab ZDP. Samostatný základ daně
Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (paušální daň a paušální režim, přechod z paušální daně na uplatnění výdajů %, evidence v paušálním režimu, informace o osvobozených příjmech, změny v posouzení stavby a pozemku, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nem. věcí, peněžitý příspěvek na stravování, informace ke krátkodobému nájmu v návaznosti na rozsudky soudů, příjmy spolupracující osoby, výhry v loteriích, nabytí nemovité věci  děděním - § 10/5 ZDP, výdaje při provozu motorových vozidel, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).
Další věcné změny v daních z příjmů (bezúplatná plnění ve vztahu k tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku, uplatnění úroků z úvěrů nově, mimořádné odpisy, změna výše hodnoty hmotného majetku a technického zhodnocení, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP - rozsudek NSS 9 Afs 81/2020 aj.)
Zajímavosti z judikatury a praxe (odečet úroků u rekreačních objektů – rozsudky NSS, společně hospodařící domácnost – rozsudek NSS 8 Afs 155/2019 z roku 2021, prokazování výdajů výslechem svědků, aj.)Videozáznam ze školení včetně čtyřech manuálů si můžete objednat na:
e-mailu: jvn@jvn.cz, nebo telefonicky 604914621