Aktuality DPH pro rok 2023

 • Datum:
  17.10.2022
 • Harmonogram:
  od 9 hodin do 14 hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  "U Obrů" Palackého nám 293, Uh. Hradiště
  (mapa U Obrů)
 • Variabilní symbol:
  231
 • ZMĚNA: Změna místa konání, klikněte na mapu U Obrů
Aktuality DPH pro rok 2023

AKTUALITY DPH PRO ROK 2023 (např. plánované zvýšení posuzovaného obratu).
DPH U INTRAKOMUNITÁRNÍCH DODÁVEK, DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ A PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZI SUBJEKTY Z RŮZNÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ZE TŘETÍCH ZEMÍ vč. PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ

Výklad bude zaměřen zejména na:

Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH.

Vymezení místa plnění při dodání a pořízení zboží.

Vymezení místa plnění při prodeji na dálku.

Základní pravidla při přiznávání daně při pořízení zboží z jiného členského státu.

Základní pravidla pro dodání zboží do jiného členského státu a prokazování osvobození od daně, specifická pravidla při uplatňování DPH při pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu (přemístění zboží, dodání zboží v řetězci, dodání zboží v režimu skladu /call-off stock/, zjednodušený postup v třístranném obchodu).

Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku.

Uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní.

Přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí.

Přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty.

Osvobození od daně při vývozu zboží.

Vymezení místa plnění u služeb.

Uplatňování daně při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku osobami neusazenými v tuzemsku.

Uplatňování daně při poskytování služeb s místem plnění mimo tuzemsko plátci daně.

Rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS).

Cena

Zálohová platba:

2100 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

231

Další nadcházející akce