Aplikace legislativních novinek roku 2024 pro mzdové účetní v praxi

Aplikace legislativních novinek roku 2024 pro mzdové účetní v praxi

 

Aplikace legislativních novinek roku 2024 pro mzdové účetní v praxi

 

  • Dohody konané mimo pracovní poměr. Shrnutí změn po novele zákoníku práce od října 2023 a ledna 2024, včetně změn, které přinese od poloviny roku 2024 konsolidační balíček. Především rozvrh směn 3 dny předem, evidence pracovní doby, příplatky, nová informační povinnost zaměstnavatele, odměňování, cestovní náhrady, možnost práce z domova atd. Dále nové povinnosti zaměstnavatele z hlediska odvodů sociálního a zdravotního pojištění, nový limit pro srážkovou daň při neučiněném prohlášení k dani.
  • Krátký výčet parametrických změn – sociální a zdravotní pojištění, cestovní náhrady, exekuční srážky a ostatní důležité parametrické údaje.
  • Změny v sociálním pojištění – úprava nemocenských dávek, slevy na pojistném, změna v organizaci atd.
  • Produkt spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče – vysvětlení změn, nové podmínky, přidanění při porušení podle starých a nových pravidel, účinnost změn 1. ledna a od 1. července 2024.
  • Změny zákona o daních z příjmů – slevy na dani a nezdanitelné části základu daně po konsolidačním balíčku pro rok 2024. Změny v benefitech zaměstnanců – především vozidlo využívané k soukromým účelům,  stravování zaměstnanců, osobní benefity, benefitní karty, akce pořádané pro zaměstnance, FKSP podle nových podmínek a ostatní změny.
  • Další legislativní změny a novinky k datu konání semináře.

 

Cena

Zálohová platba:

2400 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

800

Další nadcházející akce

Personalistika pro začátečníky_webinář
Mzdová účtárna s PhDr. Dagmar Kučerovou
Exekuce a jiné srážky ze mzdy
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY – PRVNÍ POMOC PRO NEZDRAVOTNÍKY
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Datum: 20.09.2024 - 23.11.2024

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Detail