Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022 – věcné změny

 • Datum:
  07.02.2023
 • Harmonogram:
  od 9 do 14 hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  Univerzita Tomáš Bati, Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
  (mapa UH3)
 • Variabilní symbol:
  244
 • ZMĚNA: Termín je posunut na únor_čeká se na schválení změn
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022 – věcné změny
 • Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, paušální daň a paušální režim, ukončení paušálního režimu, přechod na paušální daň a zpět, evidence v paušálním režimu
 • Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, změny v posouzení stavby a pozemku- vliv zahrnutí stavby do obchodního majetku, lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, ocenění nemovitých věcí, nabytí nemovité věci děděním – § 10/5 ZDP, přerušení časového testu u příjmů z prodeje akcií, příjem v zahraniční měně a k němu uplatněné výdaje, peněžitý příspěvek na stravování, krátkodobý nájem a jeho správné zařazení do příjmů v návaznosti na rozsudky soudů, příjmy ze spoluvlastnictví a výdaje k těmto příjmům, příjmy spolupracující osoby, nezdanitelné čísti ZD – dary, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).
 • Další věcné změny v daních z příjmů (mimořádné odpisy, poskytnutí vozidla pro služební a soukromé účely – nízkoemisní vozidla, uplatnění úroků z úvěrů nově, okamžik vzniku jiného majetkového prospěchu, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP – rozsudek NSS 9 Afs 81/2020 aj.)
 • Lex Ukrajina a dopady do daní (příspěvek na solidární domácnost, výdaje na dar aj.)
 • Zajímavosti z judikatury a praxe a závěry z jednání s Komorou daňových poradců
 • Dotazy a diskuse

Cena

Zálohová platba:

2200 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

244

Další nadcházející akce

Účetní závěrka a daňové přiznání obchodních společností (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)

Účetní závěrka a daňové přiznání obchodních společností (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)

Datum: 15.12.2022

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (S.R.O., A.S., DRUŽSTVO…)

Detail
Zaměstnanecké benefity – optimální způsob, jak poskytnout zaměstnanců další příjmy s minimálními náklady zaměstnavatele
MZDY_legislativní novinky roku 2023

MZDY_legislativní novinky roku 2023

Datum: 16.01.2023

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

školení je samozřejmě určeno mzdovým účetním a personalistům. Cílem je seznámení účastníků s legislativními novinkami a aktuálními informacemi ze mzdové účtárny.

Detail
Aktuality v oblasti daní z příjmů

Aktuality v oblasti daní z příjmů

Datum: 19.01.2023

Lektor: Ing. Otakar Machala QUD

Aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

Detail
Daňové přiznání neziskových organizací

Daňové přiznání neziskových organizací

Datum: 24.01.2023

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Vhodné pro všechny neziskové organizace s výjimkou SVJ

Detail