Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022 – věcné změny

 • Datum:
  02.02.2023
 • Harmonogram:
  od 9 do 14 hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  Učebna JVN_Mariánské náměstí 77, 686 01 Uherské Hradiště
  (mapa učebna)
 • Variabilní symbol:
  244
 • ZMĚNA: Místo konání učebna JVN, viz.mapka
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022 – věcné změny
 • Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, paušální daň a paušální režim, ukončení paušálního režimu, přechod na paušální daň a zpět, evidence v paušálním režimu
 • Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, změny v posouzení stavby a pozemku- vliv zahrnutí stavby do obchodního majetku, lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, ocenění nemovitých věcí, nabytí nemovité věci děděním – § 10/5 ZDP, přerušení časového testu u příjmů z prodeje akcií, příjem v zahraniční měně a k němu uplatněné výdaje, peněžitý příspěvek na stravování, krátkodobý nájem a jeho správné zařazení do příjmů v návaznosti na rozsudky soudů, příjmy ze spoluvlastnictví a výdaje k těmto příjmům, příjmy spolupracující osoby, nezdanitelné čísti ZD – dary, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).
 • Další věcné změny v daních z příjmů (mimořádné odpisy, poskytnutí vozidla pro služební a soukromé účely – nízkoemisní vozidla, uplatnění úroků z úvěrů nově, okamžik vzniku jiného majetkového prospěchu, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP – rozsudek NSS 9 Afs 81/2020 aj.)
 • Lex Ukrajina a dopady do daní (příspěvek na solidární domácnost, výdaje na dar aj.)
 • Zajímavosti z judikatury a praxe a závěry z jednání s Komorou daňových poradců
 • Dotazy a diskuse

Cena

Zálohová platba:

2200 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

244

Další nadcházející akce

Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář

Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář

Datum: 27.08.2024

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Řádná dovolená od roku 2021, její aplikace v praxi a dovolená u dohod od roku 2024-webinář Kučerová

Detail
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY – PRVNÍ POMOC PRO NEZDRAVOTNÍKY
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách UH.

Datum: 20.09.2024 - 23.11.2024

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Detail
Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

Zákoník práce pro pokročilé_dvoudenní webinář

Datum: 16.10.2024 - 17.10.2024

Lektor: Dana Blažková

novela zákoníku práce

Detail
Podzimní novinky pro mzdové účetní