ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2023_ZDAŇOVÁNÍ MEZD 2023/24

 • Datum:
  26.01.2024
 • Harmonogram:
  od 9 do 14 hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  Univerzita Tomáš Bati, Studentské náměstí 1531, 686 01 Uh. Hradiště
  (mapa UH3)
 • Variabilní symbol:
  256
ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2023_ZDAŇOVÁNÍ MEZD 2023/24

Zdaňování mezd v roce 2023

 • Přehled informací o změnách ve zdaňování mezd v roce a za rok 2023
 • Parametry rozhodné pro základní algoritmy mzdových účetních programů v uplynulých letech
 • Informace o pokynu GFŘ D-59, nahrazujícímu od roku 2023 Pokyn D-22
 • Režimy zdaňování mezd v závislosti na podpisu Prohlášení poplatníka (zálohový nebo srážkový režim) a dalších okolnostech s možností provést roční zúčtování, popřípadě situace se vznikem povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání
 • Daňový domicil – tři základní kategorie postavení poplatníků, včetně zaměstnanců a možnosti všech daňových úlev podle určení daňové příslušnosti
 • Slevy na dani uplatnitelné zaměstnanci v průběhu roku a po jeho skončení, sleva na zastavenou exekuci
 • Podrobně o uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti a o jejich studiu
 • Změna v režimu v předkládání a přístupu k tiskopisům řady MFin

Roční zúčtování mezd za rok 2023

 • Daňové odpočty od základu daně po skončení roku 2023, jejich prokazování, specifika aplikace dvojího limitu pro odpočet úroků z úvěrů v závislosti na datu obstarání bytové potřeby a další informace související s ročním zúčtováním mezd
 • Aktuální povinnost podání daňového přiznání nebo splnění podmínek pro provedení dobrovolného ročního zúčtování
 • Roční zúčtování za rok 2023 detailně (posouzení, žádost, vypořádání, konkrétní příklad po jednotlivých krocích a promítnutí v povinných tiskopisech)
 • Vypořádání definitivní daňové povinnosti zaměstnanců s příjmy zdaněnými srážkovou daní
 • Opravy přeplatků a nedoplatků na zálohách a na dani v uplynulém roce zaviněných poplatníkem s možnou spoluúčastí správce daně
 • Daňové tiskopisy (lhůty, vzory, interaktivní a elektronické verze, změny pro podání za rok 2023)
 • Lhůty a termíny související se zdaňováním mezd a navazujícími povinnostmi zaměstnavatelů a zaměstnanců
 • Související judikáty, nedostatky zjišťované při kontrolách, odpovědi na dotazy
 • Změny ve zdaňování mezd pro rok 2024
 • Přehled definitivních změn legislativy s dopadem na příjmy zaměstnanců
 • Změna hranice pro uplatnění vyšší sazby daně
 • Omezení nebo zrušení daňových úlev zaměstnanců
 • Změny v zákoníku práce s vlivem na postavení zaměstnanců a zdanění specifických příjmů
 • Restriktivní změny v osvobození nepeněžních benefitů zaměstnanců

Cena

Zálohová platba:

2400 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

256

Další nadcházející akce

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Datum: 06.10.2023 - 25.11.2023

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Detail
Podzimní novinky pro mzdové účetní
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Datum: 26.10.2023

Lektor: Dana Blažková

Po třech letech se zákoník práce znovu dočká dalších významných změn.

Detail
Cestovní náhrady a vše kolem
Jednatel z účetního a daňového hlediska