Konsolidační balíček a ukončení roku 2023

 • Datum:
  16.02.2024
 • Harmonogram:
  od 9 do 14 hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  Univerzita Tomáš Bati, Studentské náměstí 1531, 686 01 Uh. Hradiště
  (mapa UH3)
 • Variabilní symbol:
  259
Konsolidační balíček a ukončení roku 2023

Změny plynoucí z konsolidačního balíčku ve vztahu k osvobozeným příjmům, příjmům ze závislé činnosti, ostatním příjmům a změny v uplatňování výdajů.

Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, novinky v paušální dani a paušálním režimu, povinné evidence v paušálním režimu.

Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, praktické příklady při prodeji nemovité věci při použití na bytovou potřebu, lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, převod spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce, příspěvek na solidární domácnost v roce 2023, krátkodobý nájem a uplatnění výdajů procentem z příjmů v návaznosti na rozsudky soudů, příjem z nájmu movitých věcí, nezdanitelné části ZD – dary, úroky na bytovou potřebu, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).

Další praktické poznatky na dani z příjmů fyzických osob (pojem bydliště, , problematika fotovoltaických elektráren, změna ve způsobu uplatnění výdajů v rámci jednoho zdaňovacího období, mimořádné odpisy, aj.)

Zajímavosti z judikatury a praxe, závěry z jednání s Komorou daňových poradců
Dotazy a diskuse

Cena

Zálohová platba:

2400 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

259