NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU_2024_ZAŘAZOVÁNÍ ZBOŽÍ_DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ

 • Datum:
  09.01.2024
 • Harmonogram:
  od 9 do 14hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  Učebna JVN_Mariánské náměstí 77, 686 01 Uherské Hradiště
 • Variabilní symbol:
  269
NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU_2024_ZAŘAZOVÁNÍ ZBOŽÍ_DOVOZ A VÝVOZ ZBOŽÍ

NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK EU_2024

METODIKA ZAŘAZOVÁNÍ ZBOŽÍ DO KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY EU
(použití pro zahraniční a intrakomunitární obchod)

PROBLEMATIKA ŘÍZENÍ PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ

NOVÝ celní sazebník EU pro rok 2024 a zařazování zboží

 • Změny nomenklatur KN EU (nové nomenklatury)
 • Celní sazebník EU a TARIC
 • Souvztažnost HS a KN EU
 • Všeobecná interpretační pravidla pro zařazování zboží
 • Pravidla pro zařazování zboží do tříd a kapitol KN EU
 • Problematika zařazování zboží – obecná metodika
 • Vysvětlivky k HS a vysvětlivky ke KN EU
 • Závazná informace o sazebním zařazení zboží
 • Povinné zařazení určitých druhů zboží do KN EU dle předpisů EU – Prováděcí nařízení komise EU
 • Důsledky nesprávného zařazení zboží, porušení celních předpisů, porušení daňových předpisů, sankce.

STRUKTURA ŘÍZENÍ PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ

Cena

Zálohová platba:

2400 Kč bez DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

269