NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK PRO ROK 2023 A METODIKA ZAŘAZOVÁNÍ ZBOŽÍ DO KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY EU-použití pro INTRASTAT a zahraniční a intrakomunitární obchod

 • Datum:
  08.11.2022
 • Harmonogram:
  od 9 do 14 hodin
 • Lektor:
 • Místo konání:
  Učebna JVN_Mariánské náměstí 77, 686 01 Uherské Hradiště
  (mapa učebna)
 • Variabilní symbol:
  238
NOVÝ CELNÍ SAZEBNÍK PRO ROK 2023 A METODIKA ZAŘAZOVÁNÍ ZBOŽÍ DO KOMBINOVANÉ NOMENKLATURY EU-použití pro INTRASTAT a zahraniční a intrakomunitární obchod

NOVÝ celní sazebník EU pro rok 2023

Změny nomenklatur KN EU (nové nomenklatury)

Celní sazebník EU a TARIC

Souvztažnost Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury EU

Všeobecná interpretační pravidla pro zařazování zboží

Pravidla pro zařazování zboží do jednotlivých tříd a kapitol KN EU

Problematika zařazování zboží – obecná metodika

Vysvětlivky k Harmonizovanému systému

Vysvětlivky ke Kombinované nomenklatuře EU

Závazná informace o sazebním zařazení zboží

Nezávazné zařazení zboží – služba celních orgánů pro veřejnost

Povinné zařazení určitých druhů zboží do KN EU dle předpisů EU – Prováděcí nařízení komise EU

Důsledky nesprávného zařazení zboží, porušení celních předpisů, porušení daňových předpisů, sankce.

Cena

Zálohová platba:

2200 Kč včetně DPH

Banka:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

155473240/0300

Variabilní symbol:

238