Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Cílem akreditovaného kurzu je předat účastníkům teoretické znalosti a na příkladech dobré praxe a dovednostních technikách ukázat, jak jednat a zvládat agresivního klienta, jak zvládat rizikové situace a prakticky si vyzkoušet v souladu s aktuální legislativou techniky šetrné sebeobrany.

Osvojíte si:

Práce s klientem s rizikem v chování, co je problémové chování, omezení osobní svobody klienta z pohledu práva, model průběhu agresivních incidentů z hlediska času a intenzity, deeskalace úzkosti a hněvu.

Jak zvládat komunikaci s agresivním klientem a rozpoznat rizikové chování.

Legislativní opatření (§ 89 zákona č. 108/2006 Sb. – opatření omezující pohyb osob), zásady šetrné sebeobrany, zajištění bezpečnostních opatření.

Ukázky fyzických úchopů.

Praktický nácvik základních technik šetrné sebeobrany při kontaktu s agresivním klientem (např. jak se vymanit z nepříjemného úchopu klienta za ruce, vlasy, oděv; apod.)                 Doporučujeme si vzít pohodlný oděv.

Cena

Zálohová platba:

1400 Kč (osvobozeno od DPH)

( Na základě přihlášky Vám bude zaslána faktura)

Banka:

Na základě přihlášky Vám bude zaslána faktura

Další nadcházející akce

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022 – věcné změny
Problematika závislosti klienta na sociální službě
Kurz účetnictví a daňová evidence

Kurz účetnictví a daňová evidence

Datum: 04.03.2023 - 29.04.2023

Lektor: Ing. Vlasta Frolková

Kurz je určen pro začátečníky, popřípadě zájemce z řad zaměstnaných účetních ve snaze porozumět, popřípadě utvrdit se, že účtuji správně. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Detail
ROLE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (1. ČÁST)
MZDY_Kurz pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní

MZDY_Kurz pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní

Datum: 16.03.2023 - 17.03.2023

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Jedná se o pracovněprávní minimum pro začínající i zkušenější mzdové účetní, absolventy nebo osoby vracející se po delší době na pracovní trh. Na základě výkladu doplněného diskuzí získají účastníci základní přehled v problematice mzdového účetnictví a základní orientaci v pracovněprávní legislativě. Každý z účastníků obdrží publikaci, jejíž autorkou je lektorka kurzu: Lexikon mzdového účetnictví

Detail