Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Cílem akreditovaného kurzu je předat účastníkům teoretické znalosti a na příkladech dobré praxe a dovednostních technikách ukázat, jak jednat a zvládat agresivního klienta, jak zvládat rizikové situace a prakticky si vyzkoušet v souladu s aktuální legislativou techniky šetrné sebeobrany.

Osvojíte si:

Práce s klientem s rizikem v chování, co je problémové chování, omezení osobní svobody klienta z pohledu práva, model průběhu agresivních incidentů z hlediska času a intenzity, deeskalace úzkosti a hněvu.

Jak zvládat komunikaci s agresivním klientem a rozpoznat rizikové chování.

Legislativní opatření (§ 89 zákona č. 108/2006 Sb. – opatření omezující pohyb osob), zásady šetrné sebeobrany, zajištění bezpečnostních opatření.

Ukázky fyzických úchopů.

Praktický nácvik základních technik šetrné sebeobrany při kontaktu s agresivním klientem (např. jak se vymanit z nepříjemného úchopu klienta za ruce, vlasy, oděv; apod.)                 Doporučujeme si vzít pohodlný oděv.

Cena

Zálohová platba:

1400 Kč (osvobozeno od DPH)

( Na základě přihlášky Vám bude zaslána faktura)

Banka:

Na základě přihlášky Vám bude zaslána faktura

Další nadcházející akce

Exekuční a jiné srážky ze mzdy

Exekuční a jiné srážky ze mzdy

Datum: 28.08.2023

Lektor: PhDr. Dagmar Kučerová

Exekuční a jiné srážky ze mzdy aktuální k datu konání semináře.

Detail
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Datum: 06.10.2023 - 25.11.2023

Lektor: Kolektiv akreditovaných lektorů Vzdělávací agentury JVN

Akreditovaný kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/ je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností - potvrzení o rekvalifikaci. Kurz neplatíte.

Detail