Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Cílem akreditovaného kurzu je předat účastníkům teoretické znalosti a na příkladech dobré praxe a dovednostních technikách ukázat, jak jednat a zvládat agresivního klienta, jak zvládat rizikové situace a prakticky si vyzkoušet v souladu s aktuální legislativou techniky šetrné sebeobrany.

Osvojíte si:

Práce s klientem s rizikem v chování, co je problémové chování, omezení osobní svobody klienta z pohledu práva, model průběhu agresivních incidentů z hlediska času a intenzity, deeskalace úzkosti a hněvu.

Jak zvládat komunikaci s agresivním klientem a rozpoznat rizikové chování.

Legislativní opatření (§ 89 zákona č. 108/2006 Sb. – opatření omezující pohyb osob), zásady šetrné sebeobrany, zajištění bezpečnostních opatření.

Ukázky fyzických úchopů.

Praktický nácvik základních technik šetrné sebeobrany při kontaktu s agresivním klientem (např. jak se vymanit z nepříjemného úchopu klienta za ruce, vlasy, oděv; apod.)                 Doporučujeme si vzít pohodlný oděv.

Cena

Zálohová platba:

1404 Kč bez DPH

( Na základě přihlášky Vám bude zaslána faktura)

Banka:

Na základě přihlášky Vám bude zaslána faktura